Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.
Elaborarea proiectului bugetului local, prima etapă a procedurii bugetare, cuprinde activitatea de determinare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului public.

Finalizarea proiectului de buget se materializează într-o serie de documente şi anume: expunerea de motive şi proiectul legii bugetului de stat, anexele la proiectul de lege bugetară, precum şi informaţii documentare cu privire la modul de fundamentare a bugetului, informaţii ce sunt utile parlamentului cu ocazia analizei şi dezbaterilor în vederea aprobării proiectului de lege privind bugetul de stat. Aprobarea bugetului presupune dezbaterea şi votarea, de catre consiliul local. Realizarea veniturilor bugetare constă în derularea mai multor etape: asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere a impozitului şi perceperea propriuzisă a acestuia. Efectuarea cheltuielilor publice presupune respectarea destinaţiei şi a cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli bugetare şi impune parcurgerea mai multor faze procedurale succesive, pentru fiecare alocaţie bugetară, după cum urmează: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată.

Angajarea reprezinta asumarea obligaţiei de catre primărie de a plăti o anumită sumă de bani furnizorilor diferitelor bunuri şi servicii publice, obligaţie ce rezultă dintr- un contract, hotărâre judecătorească, dispoziţie primar sau orice alt act legal. Angajarea este facută de către ordonatorul de credite sau, în mod excepţional, de catre ordonatorii secundari, dar numai în limita stabilită în buget pentru acţiunile sau obiectivele respective.

Lichidarea este faza în care se constată realizarea serviciului în favoarea primăriei şi se stabileste cuantumul plăţii . Lichidarea are la bază documente justificative şi furnizarea efectivă a bunurilor şi/sau serviciilor contractate.

Ordonanţarea constă în operaţiunea de emitere, din partea unei instituţii publice, a unei dispoziţii sau ordin de plată a unei sume din alocaţia bugetară în favoarea unui tert, furnizor de bunuri şi/sau servicii publice sau creditor.

Plata este operaţiunea prin care se stinge obligaţia statului faţa de persoanele fizice sau juridice, furnizori sau creditori şi constă în achitarea efectivă de catre instituţia publică a sumei datorate.

Nume  Vizite 

DISPOZIȚIA NR.105 DIN 2019 - ACORDARE AJUTOR INCĂLZIRE LEMNE OLARIU MARIUS MIHAI 28.11.2019     3
DISPOZIȚIA NR.104 DIN 2019 - MODIFICARE FISA POST FILIGEAN NICOLETA SUZANA - ATRIBUȚII RESURSE UMANE     3
DISPOZIȚIA NR.103 DIN 2019 - MODIFICARE FISA POST SECRETAR - ATRIBUȚII RESURSE UMANE 29.11.2019     3
DISPOZIȚIA NR.102 DIN 2019 - ACORDARE INDEMNIZAȚIE HANDICAP GRAV PERIOADA CO 28.11.2019     3
DISPOZIȚIA NR.101 DIN 2019 - NUMIRE CURATOR SPECIAL ACHIM VIENITA 28.11.2019     5
DISPOZIȚIA NR.100 DIN 2019 - CONCURS POSTURI CONTRACTUALE ȘOFERI SVSU VOINEASA     5
DISPOZIȚIA NR.99 DIN 2019 - CONVOCARE CONSILIUL LOCAL 22.11.2019     7
DISPOZIȚIA NR.98 DIN 2019 -ACORDARE INDEMNIZAȚIE HANDICAP GRAV -MIRION PATRICIA TEODORA 08.11.2019     9
DISPOZIȚIA NR.97 DIN 2019 - ACORDARE INDEMNIZAȚIE HANDICAP GRAV - LĂCĂTUSU VALERU 08.11.2019     8
DISPOZIȚIA NR.96 DIN 2019 - ACORDARE INDEMNIZAȚIE HANDICAP GRAV - NIȚULESCU VICTORIA 06.11.2019     7
DISPOZIȚIA NR.95 DIN 2019 - ANGAJARE ASISTENT PERSONAL MARDALE ELVIRA 05.11.2019     7
DISPOZIȚIA NR.94 DIN 2019 - CONVOCARE CONSILIUL LOCAL 05.11.2019     8
DISPOZIȚIA NR.93 DIN 2019 - CONVOCARE CONSILIUL LOCAL 31.10.2019     10
DISPOZIȚIA NR.92 DIN 2019 - COMISIE EVALUARE LICITAȚIE CLĂDIRI DOMENIU SCHIABIL 25.10.2019     9
DISPOZIȚIA NR.91 DIN 2019 - MODIFICARE ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI COJOCARU PARASCHIVA     8
DISPOZIȚIA NR.90 DIN 2019 RECTIFICARE BUGET LOCAL II 21.10.2019     18
DISPOZIȚIA NR.89 DIN 2019 ACORDARE INDEMNIZAȚIE HANDICAP GRAV -ȘERB BUCURA 17.10.2019     15
DISPOZIȚIA NR.88 DIN 2019 COMISIE INVENTARIERE PATRIMONIU VOINEASA 16.10.2019     18
DISPOZIȚIA NR.87 DIN 2019 RECTIFICARE BUGET LOCAL 16.10.2019     17
DISPOZIȚIA NR.86 DIN 2019 COMISIE INVENTARIERE MATERIE IMPOZABILĂ 15.10.2019     14
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina