Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.
Elaborarea proiectului bugetului local, prima etapă a procedurii bugetare, cuprinde activitatea de determinare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului public.

Finalizarea proiectului de buget se materializează într-o serie de documente şi anume: expunerea de motive şi proiectul legii bugetului de stat, anexele la proiectul de lege bugetară, precum şi informaţii documentare cu privire la modul de fundamentare a bugetului, informaţii ce sunt utile parlamentului cu ocazia analizei şi dezbaterilor în vederea aprobării proiectului de lege privind bugetul de stat. Aprobarea bugetului presupune dezbaterea şi votarea, de catre consiliul local. Realizarea veniturilor bugetare constă în derularea mai multor etape: asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere a impozitului şi perceperea propriuzisă a acestuia. Efectuarea cheltuielilor publice presupune respectarea destinaţiei şi a cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli bugetare şi impune parcurgerea mai multor faze procedurale succesive, pentru fiecare alocaţie bugetară, după cum urmează: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată.

Angajarea reprezinta asumarea obligaţiei de catre primărie de a plăti o anumită sumă de bani furnizorilor diferitelor bunuri şi servicii publice, obligaţie ce rezultă dintr- un contract, hotărâre judecătorească, dispoziţie primar sau orice alt act legal. Angajarea este facută de către ordonatorul de credite sau, în mod excepţional, de catre ordonatorii secundari, dar numai în limita stabilită în buget pentru acţiunile sau obiectivele respective.

Lichidarea este faza în care se constată realizarea serviciului în favoarea primăriei şi se stabileste cuantumul plăţii . Lichidarea are la bază documente justificative şi furnizarea efectivă a bunurilor şi/sau serviciilor contractate.

Ordonanţarea constă în operaţiunea de emitere, din partea unei instituţii publice, a unei dispoziţii sau ordin de plată a unei sume din alocaţia bugetară în favoarea unui tert, furnizor de bunuri şi/sau servicii publice sau creditor.

Plata este operaţiunea prin care se stinge obligaţia statului faţa de persoanele fizice sau juridice, furnizori sau creditori şi constă în achitarea efectivă de catre instituţia publică a sumei datorate.

Nume  Vizite 

DISPOZITIA NR.113 DIN 2019 - ACORDARE AJUTOR INCALZIRE LEMNE IVAN IULIANA 30.12.2019     83
DISPOZITIA NR.112 DIN 2019 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 23.12.2019     83
DISPOZITIA NR.111 DIN 2019 - ANGAJARE SOFER POPESCU MARIUS 19.12.2019     90
DISPOZITIA NR.110 DIN 2019 - ANGAJARE SOFER COJOCARU ION 19.12.2019     87
DISPOZIȚIA NR.109 DIN 2019 - CONVOCARE CONSILIUL LOCAL 16.12.2019     96
DISPOZIȚIA NR.108 DIN 2019 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 05.12.2019     86
DISPOZIȚIA NR.107 ÎNCETARE ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI CHIRITESCU SIMONA MARIA 29.11.2019     93
DISPOZIȚIA NR.106 DIN 2019 - COMISIE RECEPȚIE ASFALTARE STRADA DECINDEA 29.11.2019     92
DISPOZIȚIA NR.105 DIN 2019 - ACORDARE AJUTOR INCĂLZIRE LEMNE OLARIU MARIUS MIHAI 28.11.2019     101
DISPOZIȚIA NR.104 DIN 2019 - MODIFICARE FISA POST FILIGEAN NICOLETA SUZANA - ATRIBUȚII RESURSE UMANE     110
DISPOZIȚIA NR.103 DIN 2019 - MODIFICARE FISA POST SECRETAR - ATRIBUȚII RESURSE UMANE 29.11.2019     105
DISPOZIȚIA NR.102 DIN 2019 - ACORDARE INDEMNIZAȚIE HANDICAP GRAV PERIOADA CO 28.11.2019     99
DISPOZIȚIA NR.101 DIN 2019 - NUMIRE CURATOR SPECIAL ACHIM VIENITA 28.11.2019     104
DISPOZIȚIA NR.100 DIN 2019 - CONCURS POSTURI CONTRACTUALE ȘOFERI SVSU VOINEASA     100
DISPOZIȚIA NR.99 DIN 2019 - CONVOCARE CONSILIUL LOCAL 22.11.2019     109
DISPOZIȚIA NR.98 DIN 2019 -ACORDARE INDEMNIZAȚIE HANDICAP GRAV -MIRION PATRICIA TEODORA 08.11.2019     102
DISPOZIȚIA NR.97 DIN 2019 - ACORDARE INDEMNIZAȚIE HANDICAP GRAV - LĂCĂTUSU VALERU 08.11.2019     103
DISPOZIȚIA NR.96 DIN 2019 - ACORDARE INDEMNIZAȚIE HANDICAP GRAV - NIȚULESCU VICTORIA 06.11.2019     103
DISPOZIȚIA NR.95 DIN 2019 - ANGAJARE ASISTENT PERSONAL MARDALE ELVIRA 05.11.2019     112
DISPOZIȚIA NR.94 DIN 2019 - CONVOCARE CONSILIUL LOCAL 05.11.2019     105
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina