Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.
Elaborarea proiectului bugetului local, prima etapă a procedurii bugetare, cuprinde activitatea de determinare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului public.

Finalizarea proiectului de buget se materializează într-o serie de documente şi anume: expunerea de motive şi proiectul legii bugetului de stat, anexele la proiectul de lege bugetară, precum şi informaţii documentare cu privire la modul de fundamentare a bugetului, informaţii ce sunt utile parlamentului cu ocazia analizei şi dezbaterilor în vederea aprobării proiectului de lege privind bugetul de stat. Aprobarea bugetului presupune dezbaterea şi votarea, de catre consiliul local. Realizarea veniturilor bugetare constă în derularea mai multor etape: asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere a impozitului şi perceperea propriuzisă a acestuia. Efectuarea cheltuielilor publice presupune respectarea destinaţiei şi a cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli bugetare şi impune parcurgerea mai multor faze procedurale succesive, pentru fiecare alocaţie bugetară, după cum urmează: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată.

Angajarea reprezinta asumarea obligaţiei de catre primărie de a plăti o anumită sumă de bani furnizorilor diferitelor bunuri şi servicii publice, obligaţie ce rezultă dintr- un contract, hotărâre judecătorească, dispoziţie primar sau orice alt act legal. Angajarea este facută de către ordonatorul de credite sau, în mod excepţional, de catre ordonatorii secundari, dar numai în limita stabilită în buget pentru acţiunile sau obiectivele respective.

Lichidarea este faza în care se constată realizarea serviciului în favoarea primăriei şi se stabileste cuantumul plăţii . Lichidarea are la bază documente justificative şi furnizarea efectivă a bunurilor şi/sau serviciilor contractate.

Ordonanţarea constă în operaţiunea de emitere, din partea unei instituţii publice, a unei dispoziţii sau ordin de plată a unei sume din alocaţia bugetară în favoarea unui tert, furnizor de bunuri şi/sau servicii publice sau creditor.

Plata este operaţiunea prin care se stinge obligaţia statului faţa de persoanele fizice sau juridice, furnizori sau creditori şi constă în achitarea efectivă de catre instituţia publică a sumei datorate.

Nume  Vizite 

DISPOZIȚIA NR.93 DIN 2019 - CONVOCARE CONSILIUL LOCAL 31.10.2019     101
DISPOZIȚIA NR.92 DIN 2019 - COMISIE EVALUARE LICITAȚIE CLĂDIRI DOMENIU SCHIABIL 25.10.2019     94
DISPOZIȚIA NR.91 DIN 2019 - MODIFICARE ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI COJOCARU PARASCHIVA     89
DISPOZIȚIA NR.90 DIN 2019 RECTIFICARE BUGET LOCAL II 21.10.2019     107
DISPOZIȚIA NR.89 DIN 2019 ACORDARE INDEMNIZAȚIE HANDICAP GRAV -ȘERB BUCURA 17.10.2019     99
DISPOZIȚIA NR.88 DIN 2019 COMISIE INVENTARIERE PATRIMONIU VOINEASA 16.10.2019     112
DISPOZIȚIA NR.87 DIN 2019 RECTIFICARE BUGET LOCAL 16.10.2019     105
DISPOZIȚIA NR.86 DIN 2019 COMISIE INVENTARIERE MATERIE IMPOZABILĂ 15.10.2019     102
DISPOZIȚIA NR.85 DIN 2019 REÎNCADRARE SECRETAR GENERAL COMUNA VOINEASA 10.10.2019     102
DISPOZIȚIA NR.84 DIN 2019 MODIFICARE FIȘA POST BOGDAN GHE DANIEL 14.10.2019     94
DISPOZIȚIA NR.83 DIN 2019 MODIFICARE FIȘA POST SĂDEANU FLORIN 14.10.2019     97
DISPOZIȚIA NR.82 DIN 2019 MODIFICARE FIȘA POST ȘERB TOMA VASILE 14.10.2019     99
DISPOZIȚIA NR.81 DIN 2019 MODIFICARE FISA POST BIBLIOTECARA 14.10.2019     101
DISPOZIȚIA NR.80 DIN 2019 CONSTITUIRE COMISIE RECEPȚIE BUNURI DOTARE SVSU VOINEASA 14.10.2019     99
DISPOZIȚIA NR.72 - convocarea Consiliului Local în ședință ordinară din 30.09.2019     105
DISPOZIȚIA NR. 71 - STABILIREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU AFIȘAJUL ELECTORAL ÎN COMUNA VOINEASA     103
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina