Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.
Elaborarea proiectului bugetului local, prima etapă a procedurii bugetare, cuprinde activitatea de determinare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului public.

Finalizarea proiectului de buget se materializează într-o serie de documente şi anume: expunerea de motive şi proiectul legii bugetului de stat, anexele la proiectul de lege bugetară, precum şi informaţii documentare cu privire la modul de fundamentare a bugetului, informaţii ce sunt utile parlamentului cu ocazia analizei şi dezbaterilor în vederea aprobării proiectului de lege privind bugetul de stat. Aprobarea bugetului presupune dezbaterea şi votarea, de catre consiliul local. Realizarea veniturilor bugetare constă în derularea mai multor etape: asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere a impozitului şi perceperea propriuzisă a acestuia. Efectuarea cheltuielilor publice presupune respectarea destinaţiei şi a cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli bugetare şi impune parcurgerea mai multor faze procedurale succesive, pentru fiecare alocaţie bugetară, după cum urmează: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată.

Angajarea reprezinta asumarea obligaţiei de catre primărie de a plăti o anumită sumă de bani furnizorilor diferitelor bunuri şi servicii publice, obligaţie ce rezultă dintr- un contract, hotărâre judecătorească, dispoziţie primar sau orice alt act legal. Angajarea este facută de către ordonatorul de credite sau, în mod excepţional, de catre ordonatorii secundari, dar numai în limita stabilită în buget pentru acţiunile sau obiectivele respective.

Lichidarea este faza în care se constată realizarea serviciului în favoarea primăriei şi se stabileste cuantumul plăţii . Lichidarea are la bază documente justificative şi furnizarea efectivă a bunurilor şi/sau serviciilor contractate.

Ordonanţarea constă în operaţiunea de emitere, din partea unei instituţii publice, a unei dispoziţii sau ordin de plată a unei sume din alocaţia bugetară în favoarea unui tert, furnizor de bunuri şi/sau servicii publice sau creditor.

Plata este operaţiunea prin care se stinge obligaţia statului faţa de persoanele fizice sau juridice, furnizori sau creditori şi constă în achitarea efectivă de catre instituţia publică a sumei datorate.

Nume  Vizite 

VOINEASA, DP 117 DIN 31 DECEMBRIE 2020     52
VOINEASA, DP 114 DIN 11 DECEMBRIE 2020     59
VOINEASA, DP 112 DIN 19 NOIEMBRIE 2020     63
VOINEASA, DP 107 DIN 06 NOIEMBRIE 2020     62
VOINEASA, DP 100 DIN 04 NOIEMBRIE 2020     63
VOINEASA, DP 79 DIN 24 AUGUST 2020     70
VOINEASA, DP 77 DIN 19 AUGUST 2020     71
VOINEASA, DP 59 DIN 09 IUNIE 2020     83
VOINEASA, DP 57 DIN 22 MAI 2020     64
VOINEASA, DP 56 DIN 08 MAI 2020     92
VOINEASA, DP 53 DIN 24 APRILIE 2020     93
VOINEASA, DP 49 DIN 02 APRILIE 2020     91
VOINEASA, DP 44 DIN 19 MARTIE 2020     98
VOINEASA, DP 21 DIN 12 FEBRUARIE 2020     103
VOINEASA, DP 19 DIN 22 IANUARIE 2020     122
VOINEASA, DP 18 DIN 20 IANUARIE 2020     130
VOINEASA, DP 17 DIN 20 IANUARIE 2020     116
VOINEASA, DP 15 DIN 17 IANUARIE 2020     154
VOINEASA, DP 3 DIN 09 IANUARIE 2020     119
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina