Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.
Elaborarea proiectului bugetului local, prima etapă a procedurii bugetare, cuprinde activitatea de determinare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului public.

Finalizarea proiectului de buget se materializează într-o serie de documente şi anume: expunerea de motive şi proiectul legii bugetului de stat, anexele la proiectul de lege bugetară, precum şi informaţii documentare cu privire la modul de fundamentare a bugetului, informaţii ce sunt utile parlamentului cu ocazia analizei şi dezbaterilor în vederea aprobării proiectului de lege privind bugetul de stat. Aprobarea bugetului presupune dezbaterea şi votarea, de catre consiliul local. Realizarea veniturilor bugetare constă în derularea mai multor etape: asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere a impozitului şi perceperea propriuzisă a acestuia. Efectuarea cheltuielilor publice presupune respectarea destinaţiei şi a cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli bugetare şi impune parcurgerea mai multor faze procedurale succesive, pentru fiecare alocaţie bugetară, după cum urmează: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată.

Angajarea reprezinta asumarea obligaţiei de catre primărie de a plăti o anumită sumă de bani furnizorilor diferitelor bunuri şi servicii publice, obligaţie ce rezultă dintr- un contract, hotărâre judecătorească, dispoziţie primar sau orice alt act legal. Angajarea este facută de către ordonatorul de credite sau, în mod excepţional, de catre ordonatorii secundari, dar numai în limita stabilită în buget pentru acţiunile sau obiectivele respective.

Lichidarea este faza în care se constată realizarea serviciului în favoarea primăriei şi se stabileste cuantumul plăţii . Lichidarea are la bază documente justificative şi furnizarea efectivă a bunurilor şi/sau serviciilor contractate.

Ordonanţarea constă în operaţiunea de emitere, din partea unei instituţii publice, a unei dispoziţii sau ordin de plată a unei sume din alocaţia bugetară în favoarea unui tert, furnizor de bunuri şi/sau servicii publice sau creditor.

Plata este operaţiunea prin care se stinge obligaţia statului faţa de persoanele fizice sau juridice, furnizori sau creditori şi constă în achitarea efectivă de catre instituţia publică a sumei datorate.

Nume  Vizite 

BUGET 10 RECTIFICAREA 8 DIN 20 DECEMBRIE 2016     236
BUGET 2 RECTIFICAREA 8 DIN 20 DECEMBRIE 2016     226
BUGET 10 RECTIFICAREA 7 DIN 6 DECEMBRIE 2016     232
BUGET 2 RECTIFICAREA 7 DIN 6 DECEMBRIE 2016     250
BUGET 10 RECTIFICAREA 6 DIN 28 NOIEMBRIE 2016     242
BUGET 2 RECTIFICAREA 6 DIN 28 NOIEMBRIE 2016     244
BUGET 10 RECTIFICAREA 5 DIN 20 SEPTEMBRIE 2016     228
BUGET 2 RECTIFICAREA 5 DIN 20 SEPTEMBRIE 2016     236
BUGET 10 RECTIFICAREA 4 DIN 31 AUGUST 2016     241
BUGET 2 RECTIFICAREA 4 DIN 31 AUGUST 2016     227
BUGET 02 RECTIFICAREA 3 DIN 13 IUNIE 2016     241
BUGET 10 RECTIFICAREA 2 DIN 18 MAI 2016     233
BUGET 02 RECTIFICAREA 2 DIN 18 MAI 2016     233
BUGET 10 RECTIFICAREA 1 DIN 5 FEBRUARIE 2016     226
BUGET 02 RECTIFICAREA 1 DIN 5 FEBRUARIE 2016     240
BUGET LOCAL INITIAL 2016     229
proiect buget local pe anul 2017     282
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina