Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Declaratie de avere Pruteanu Elena- incetare mandat     131
ZGRIPCEA ALEXANDRU- RECTIFICATIVA     165
BELET NICOLAE- CONSILIER LOCAL     191
ILIESCU JENA- CONSILIER PRINCIPAL     201
MIRION VALERIA- CONSILIER TAXE SI IMPOZITE     208
MARDALE ANA- MARIA -CONSILIER LOCAL     187
ZGRIPCEA ALEXANDRU- CONSILIER LOCAL     189
STANCIU GHEORGHE- CONSILIER LOCAL     201
BUDULECI ALEXANDRU- CONSILIER LOCAL     174
MIRION SORIN - CONSILIER LOCAL     193
PRUTEANU ELENA- CONSILIER LOCAL     188
COPACEANU NICOLAE- CONSILIER LOCAL     199
MARDALE DUMITRU- VICEPRIMAR     192
NASTASESCU GABRIEL SEBASTIAN- PRIMAR     224
POPA MARIA- CONSILIER     200
STANESCU MARIETA- INSPECTOR     197
FILIGEAN NICOLETA SUZANA- CONSILIER_avere.pdf     197
LAZEA MARIA_avere.pdf     197
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina