Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

BELET NICOLAE- CONSILIER LOCAL     23
ILIESCU JENA- CONSILIER PRINCIPAL     28
MIRION VALERIA- CONSILIER TAXE SI IMPOZITE     28
MARDALE ANA- MARIA -CONSILIER LOCAL     23
ZGRIPCEA ALEXANDRU- CONSILIER LOCAL     22
STANCIU GHEORGHE- CONSILIER LOCAL     27
BUDULECI ALEXANDRU- CONSILIER LOCAL     21
MIRION SORIN - CONSILIER LOCAL     22
PRUTEANU ELENA- CONSILIER LOCAL     23
COPACEANU NICOLAE- CONSILIER LOCAL     26
MARDALE DUMITRU- VICEPRIMAR     25
NASTASESCU GABRIEL SEBASTIAN- PRIMAR     37
POPA MARIA- CONSILIER     22
STANESCU MARIETA- INSPECTOR     24
FILIGEAN NICOLETA SUZANA- CONSILIER_avere.pdf     25
LAZEA MARIA_avere.pdf     29
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina