Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

BELET NICOLAE- CONSILIER LOCAL     10
ILIESCU JENA- CONSILIER PRINCIPAL     7
MIRION VALERIA- CONSILIER TAXE SI IMPOZITE     10
MARDALE ANA- MARIA -CONSILIER LOCAL     8
ZGRIPCEA ALEXANDRU- CONSILIER LOCAL     8
STANCIU GHEORGHE- CONSILIER LOCAL     10
BUDULECI ALEXANDRU- CONSILIER LOCAL     7
MIRION SORIN - CONSILIER LOCAL     7
PRUTEANU ELENA- CONSILIER LOCAL     8
COPACEANU NICOLAE- CONSILIER LOCAL     8
MARDALE DUMITRU- VICEPRIMAR     9
NASTASESCU GABRIEL SEBASTIAN- PRIMAR     12
POPA MARIA- CONSILIER     6
STANESCU MARIETA- INSPECTOR     8
FILIGEAN NICOLETA SUZANA- CONSILIER_avere.pdf     8
LAZEA MARIA_avere.pdf     7
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina