Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Declarație de avere Oprescu Corina     56
Declarație de avere Zgripcea Alexandru     95
Declarație de avere Vestemeanu Alexandru     91
Declarație de avere Stanciu Gheorghe     90
Declarație de avere Oprescu Corina     85
Declarație de avere Năstăsescu Gabriel     121
Declarație de avere Mirion Sorin     80
Declarație de avere Mardale Dumitru     92
Declarație de avere Mardale Ana Maria     95
Declarație de avere Copaceanu Nicolae     84
Declarație de avere Buduleci Alexandru     73
Declarație de avere Belet Nicolae     79
Declarație de avere Stănescu Marieta     88
Declarație de avere Lazea Maria     86
Declarație de avere Iliescu Jena     92
Declarație de avere Popa Maria     78
Declarație de avere Mirion Valeria     97
Declarație de avere Filigean Nicoleta     90
Declaratie de avere Vestemeanu Alexandru Adrian     184
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina