Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Declarație de avere Copăceanu Nicolae     104
Declarație de avere Vestemeanu Alexandru     106
Declarație de avere Filigean Nicoleta Suzana     90
Declarație de avere Mardale Ana - Maria     94
Declarație de avere Belet Nicolae     86
Declarație de avere Năstăsescu Gabriel Sebastian     101
Declarație de avere Buduleci Alexandru     81
Declarație de avere Oprescu Corina     85
Declarație de avere Stanciu Gheorghe     81
Declarație de avere Iliescu Jena     90
Declarație de avere Lazea Maria     89
Declarație de avere Mardale Dumitru     87
Declarație de avere Mirion Sorin     82
Declarație de avere Zgripcea Alexandru     84
Declarație de avere Stănescu Marieta Verginica     83
Declarație de avere Popa Maria     87
Declarație de avere Mirion Valeria     84
Lupea Ioana - Georgiana     89
Mirion Cristina- Maria     99
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina