Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

DECLARATIE DE AVERE- MARDALE DUMITRU     26
DECLARATIE DE AVERE- OPRESCU CORINA     17
DECLARATIE DE AVERE- IANOS VIRGIL     21
DECLARATIE DE AVERE- FILIGEAN NICOLAE     18
DECLARATIE DE AVERE - BUDULECI ALEXANDRU     18
DECLARATIE DE AVERE - STANCIU RADU     17
DECLARATIE DE AVERE - MARDALE ANA- MARIA     18
DECLARATIE DE AVERE CRISTESCU FLAVIUS- MIHAI     16
DECLARATIE DE AVERE- NASTASESCU GABRIEL-SEBASTIAN     21
DECLARATIE DE AVERE- TUTA PAUL     17
DECLARATIE DE AVERE- BELET NICOLAE     16
DECLARATIE DE AVERE - VESTEMEANU ALEXANDRU     17
DECLARATIE AVERE TERTEREANU ANA ISABELLA-     45
DECLARATIE AVERE LAZEA MARIA- INCETARE ACTIVITATE     39
DECLARATIE POPA MARIA - INCETARE ACTIVITATE     55
DECLARATIE DE AVERE- RECTIFICATA - CONSILIER - CRISTESCU FLAVIUS- MIHAI     67
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina