Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Stanciu Gheorghe - Primar     329
Dobrin Gheorghe - Viceprimar     301
Buduleci Alexandru- Consilier     300
Constantinescu V. Vasile Valentin- Consilier     286
Copaceanu N. Nicolae- Consilier     273
Dulcea Gheorghe- Consilier     303
Man Geani- Teodor - Consilier     279
Lungulescu Florin - Consilier     266
Mardale Ana Maria - Consilier     283
Mirion I. Bucur - Nicolae- Consilier     302
Moldoveanu N. Danut- Consilier     304
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina