Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Declaratie de interese Pruteanu Elena- incetare mandat     71
BELET NICOLAE_interese.pdf     135
LAZEA MARIA_interese.pdf     130
FILIGEAN NICOLETA SUZANA_ interese.pdf     158
STANESCU MARIETA VERGINICA_interese     132
NASTASESCU GABRIEL SEBASTIAN_interese     134
POPA MARIA_interese     127
MARDALE DUMITRU_interese     122
COPACEANU NICOLAE_interese     157
PRUTEANU ELENA_interese     152
MIRION SORIN_interese     154
BUDULECI ALEXANDRU_interese     146
STANCIU GHEORGHE_interese     133
ZGRIPCEA ALEXANDRU_interese     130
MARDALE ANA MARIA_interese.pdf     131
MIRION VALERIA_interese.pdf     126
ILIESCU JENA_interese.pdf     125
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina