Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Declaratie de interese Pruteanu Elena- incetare mandat     140
BELET NICOLAE_interese.pdf     207
LAZEA MARIA_interese.pdf     197
FILIGEAN NICOLETA SUZANA_ interese.pdf     234
STANESCU MARIETA VERGINICA_interese     203
NASTASESCU GABRIEL SEBASTIAN_interese     209
POPA MARIA_interese     199
MARDALE DUMITRU_interese     192
COPACEANU NICOLAE_interese     225
PRUTEANU ELENA_interese     225
MIRION SORIN_interese     227
BUDULECI ALEXANDRU_interese     217
STANCIU GHEORGHE_interese     204
ZGRIPCEA ALEXANDRU_interese     200
MARDALE ANA MARIA_interese.pdf     197
MIRION VALERIA_interese.pdf     195
ILIESCU JENA_interese.pdf     195
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina