Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Declarație de interese Zgripcea Alexandru     19
Declarație de interese Vestemeanu Alexandru     19
Declarație de interese Stanciu Gheorghe     19
Declarație de interese Oprescu Corina     18
Declarație de interese Năstăsescu Gabriel     20
Declarație de interese Mirion Sorin     20
Declarație de interese Mardale Dumitru     18
Declarație de interese Mardale Ana Maria     21
Declarație de interese Copaceanu Nicolae     19
Declarație de interese Buduleci Alexandru     19
Declarație de interese Belet Nicolae     18
Declarație de interese Stănescu Marieta     19
Declarație de interese Popa Maria     20
Declarație de interese Mirion Valeria     19
Declarație de interese Lazea Maria     19
Declarație de interese Iliescu Jena     18
Declarație de interese Filigean Nicoleta     18
Declaratie de interese Vestemeanu Alexandru Adrian     65
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina