Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

DECLARATIE DE INTERESE COPACEANU NICOLAE     96
DECLARATIE DE INTERESE VESTEMEANU ALEXANDRU     68
DECLARATIE DE INTERESE FILIGEAN NICOLETA- SUZANA     64
DECLARATIE DE INTERESE MARDALE ANA MARIA     65
DECLARATIE DE INTERESE BELET NICOLAE     69
DECLARATIE DE INTERESE NASTASESCU GABRIEL     65
DECLARATIE DE INTERESE BUDULECI ALEXANDRU     61
DECLARATIE DE INTERESE OPRESCU CORINA     63
DECLARATIE DE INTERESE STANCIU GHEORGHE     61
DECLARATIE DE INTERESE ILIESCU JENA     59
DECLARATIE DE INTERESE LAZEA MARIA     65
DECLARATIE DE INTERESE MARDALE DUMITRU     63
DECLARATIE DE INTERESE MIRION SORIN     65
DECLARATIE DE INTERESE ZGRIPCEA ALEXANDRU     63
DECLARATIE DE INTERESE STANESCU MARIETA     59
DECLARATIE DE INTERESE POPA MARIA     60
DECLARATIE DE INTERESE MIRION VALERIA     64
LUPEA IOANA GEORGIANA- Consilier Juridic     60
MIRION CRISTINA - MARIA - Inspector debutant     63
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina