Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

DECLARATIE DE INTERESE COPACEANU NICOLAE     105
DECLARATIE DE INTERESE VESTEMEANU ALEXANDRU     77
DECLARATIE DE INTERESE FILIGEAN NICOLETA- SUZANA     75
DECLARATIE DE INTERESE MARDALE ANA MARIA     73
DECLARATIE DE INTERESE BELET NICOLAE     76
DECLARATIE DE INTERESE NASTASESCU GABRIEL     71
DECLARATIE DE INTERESE BUDULECI ALEXANDRU     68
DECLARATIE DE INTERESE OPRESCU CORINA     71
DECLARATIE DE INTERESE STANCIU GHEORGHE     70
DECLARATIE DE INTERESE ILIESCU JENA     68
DECLARATIE DE INTERESE LAZEA MARIA     72
DECLARATIE DE INTERESE MARDALE DUMITRU     71
DECLARATIE DE INTERESE MIRION SORIN     73
DECLARATIE DE INTERESE ZGRIPCEA ALEXANDRU     72
DECLARATIE DE INTERESE STANESCU MARIETA     66
DECLARATIE DE INTERESE POPA MARIA     68
DECLARATIE DE INTERESE MIRION VALERIA     71
LUPEA IOANA GEORGIANA- Consilier Juridic     70
MIRION CRISTINA - MARIA - Inspector debutant     71
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina