Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

DECLARATIE DE INTERESE MARDALE DUMITRU     18
DECLARATIE DE INTERESE OPRESCU CORINA     16
DECLARATIE DE INTERESE IANES TOMA VIRGIL     16
DECLARATIE DE INTERESE FILIGEAN NICOLAE     17
DECLARATIE DE INTERESE BUDULECI ALEXANDRU     13
DECLARATIE DE INTERESE STANCIU RADU     15
DECLARATIE DE INTERESE MARDALE ANA MARIA     12
DECLARATIE DE INTERESE CRISTESCU FLAVIUS MIHAI     15
DECLARATIE DE INTERESE NASTASESCU GABRIEL SEBASTIAN     16
DECLARATIE DE INTERESE TUTA GHEORGHE PAUL     15
DECLARATIE DE INTERESE BELET NICOLAE     15
DECLARATIE DE INTERESE - VESTEMEANU ALEXANDRU     16
DECLARATIE INTERESE TERTEREANU ANA ISABELLA     31
DECLARATIE INTERESE - LAZEA MARIA- INCETARE ACTIVITATE     27
DECLARATIE INTERESE- POPA MARIA     43
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina