Fisa localității     

Publicația cuprinde principalii indicatori statistici ce caracterizează localitatea, grupați pe capitole: echiparea teritoriului cu suprafața totală, fondul de locuințe pe forme de proprietate, dotările edilitare, infrastructura; populația, forța de muncă, învățământul, investițiile și construcțiile, cultura și arta, ocrotirea sănătății, agricultura, turismul.

  
Nume  Vizite