Nume  Vizite 
Anexa 16 - Ordin de serviciu     303
Anexa 15 - Legitimație pentru funcționarul public din organul fiscal local     303
Anexa 14 - Proces-verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate     303
Anexa 13 - Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate     317
Anexa 12 - Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate     319
Anexa 11 - Confirmare de primire a debitelor     318
Anexa 10 - Borderou de debite-scăderi     308
Anexa 9 - Matricola pentru evidența centralizată     319
Anexa 8 - Extras de rol     317
Anexa 7 - Registru de rol alte venituri     301
Anexa 6 - Registru de rol nominal unic     302
Anexa 5 - Proces verbal de verificare casier     320
Anexa 4 - Borderou desfăsurător al încasărilor     333
Anexa 3 - Nota de plată     298
Anexa 2 - Decont impozit pe spectacole     323
Anexa 1 -Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport     298
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina