Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 47- aprobare rectificare buget local pe anul 2016     176
HCL nr. 46- aprobare program transport pe cablu     212
HCL nr. 45- aprobare regulament     229
HCL nr. 44- prelungire contract participatiune     225
HCL nr. 43- stabilire taxe si impozite locale pe anul 2017     193
HCL nr. 42- aprobare incetare mandat consilier Man Geani Teodor     190
HCL nr. 41- aprobare lista insolvabili     200
HCL nr. 40- aprobare tarife taxare tractoare /km     213
HCL nr. 39- aprobare plan ocupare functii publice     163
HCL nr. 36- aprobare alocare sume scoala pentru serbarea de mos craciun     192
HCL nr. 38- aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016     160
HCL nr. 37- alegerea presedintelui de sedinta     199
HC nr. 35- modificare HCL nr. 12/2016     190
HCL nr. 34- aprobare rectificare buget local pe anul 2016     152
HCL nr.33- privind aprobare prelungire contract inchiriere Telekom     212
HCL nr.32- privind aprobare PUZ si RLU pentru zona turistica Obarsia Lotrului, Voineasa- Valcea     259
HCL nr. 30- aprobarea regulamentului privind stimularea inv. prescolar si acordare tichete sociale     191
HCL nr. 29- Aprobare acordare ajutor de urgenta Sorcescu Marta     206
HCL nr. 27- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016     201
HCL nr. 26- Alegerea presedintelui de sedinta     145
HCL nr. 8- stabilire indenizatie consilieri locali     152
HCL nr. 25- Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016     154
HCL nr.24-Acordarea unui premiu de 500 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie     133
HCL nr. 23- Aprobarea devizului general actualizat cu cota de TVA 20% pentru ob. de investitii     126
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina