Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 47- aprobare rectificare buget local pe anul 2016     144
HCL nr. 46- aprobare program transport pe cablu     175
HCL nr. 45- aprobare regulament     185
HCL nr. 44- prelungire contract participatiune     187
HCL nr. 43- stabilire taxe si impozite locale pe anul 2017     159
HCL nr. 42- aprobare incetare mandat consilier Man Geani Teodor     153
HCL nr. 41- aprobare lista insolvabili     161
HCL nr. 40- aprobare tarife taxare tractoare /km     171
HCL nr. 39- aprobare plan ocupare functii publice     130
HCL nr. 36- aprobare alocare sume scoala pentru serbarea de mos craciun     153
HCL nr. 38- aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016     127
HCL nr. 37- alegerea presedintelui de sedinta     164
HC nr. 35- modificare HCL nr. 12/2016     151
HCL nr. 34- aprobare rectificare buget local pe anul 2016     122
HCL nr.33- privind aprobare prelungire contract inchiriere Telekom     175
HCL nr.32- privind aprobare PUZ si RLU pentru zona turistica Obarsia Lotrului, Voineasa- Valcea     219
HCL nr. 31- aprobare plan masuri colectare selectiva a deseurilor     211
HCL nr. 30- aprobarea regulamentului privind stimularea inv. prescolar si acordare tichete sociale     153
HCL nr. 29- Aprobare acordare ajutor de urgenta Sorcescu Marta     167
HCL nr. 27- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016     163
HCL nr. 26- Alegerea presedintelui de sedinta     107
HCL nr. 8- stabilire indenizatie consilieri locali     116
HCL nr. 25- Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016     120
HCL nr.24-Acordarea unui premiu de 500 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie     98
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina