Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 47- aprobare rectificare buget local pe anul 2016     152
HCL nr. 46- aprobare program transport pe cablu     186
HCL nr. 45- aprobare regulament     199
HCL nr. 44- prelungire contract participatiune     198
HCL nr. 43- stabilire taxe si impozite locale pe anul 2017     169
HCL nr. 42- aprobare incetare mandat consilier Man Geani Teodor     165
HCL nr. 41- aprobare lista insolvabili     172
HCL nr. 40- aprobare tarife taxare tractoare /km     183
HCL nr. 39- aprobare plan ocupare functii publice     140
HCL nr. 36- aprobare alocare sume scoala pentru serbarea de mos craciun     164
HCL nr. 38- aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016     137
HCL nr. 37- alegerea presedintelui de sedinta     176
HC nr. 35- modificare HCL nr. 12/2016     163
HCL nr. 34- aprobare rectificare buget local pe anul 2016     131
HCL nr.33- privind aprobare prelungire contract inchiriere Telekom     185
HCL nr.32- privind aprobare PUZ si RLU pentru zona turistica Obarsia Lotrului, Voineasa- Valcea     230
HCL nr. 31- aprobare plan masuri colectare selectiva a deseurilor     232
HCL nr. 30- aprobarea regulamentului privind stimularea inv. prescolar si acordare tichete sociale     162
HCL nr. 29- Aprobare acordare ajutor de urgenta Sorcescu Marta     179
HCL nr. 27- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016     176
HCL nr. 26- Alegerea presedintelui de sedinta     117
HCL nr. 8- stabilire indenizatie consilieri locali     127
HCL nr. 25- Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016     130
HCL nr.24-Acordarea unui premiu de 500 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie     108
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina