Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 47- aprobare rectificare buget local pe anul 2016     231
HCL nr. 46- aprobare program transport pe cablu     275
HCL nr. 45- aprobare regulament     298
HCL nr. 44- prelungire contract participatiune     281
HCL nr. 43- stabilire taxe si impozite locale pe anul 2017     258
HCL nr. 42- aprobare incetare mandat consilier Man Geani Teodor     251
HCL nr. 41- aprobare lista insolvabili     257
HCL nr. 40- aprobare tarife taxare tractoare /km     270
HCL nr. 39- aprobare plan ocupare functii publice     216
HCL nr. 36- aprobare alocare sume scoala pentru serbarea de mos craciun     251
HCL nr. 38- aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016     221
HCL nr. 37- alegerea presedintelui de sedinta     253
HC nr. 35- modificare HCL nr. 12/2016     244
HCL nr. 34- aprobare rectificare buget local pe anul 2016     210
HCL nr.33- privind aprobare prelungire contract inchiriere Telekom     269
HCL nr.32- privind aprobare PUZ si RLU pentru zona turistica Obarsia Lotrului, Voineasa- Valcea     314
HCL nr. 30- aprobarea regulamentului privind stimularea inv. prescolar si acordare tichete sociale     247
HCL nr. 29- Aprobare acordare ajutor de urgenta Sorcescu Marta     259
HCL nr. 27- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016     257
HCL nr. 26- Alegerea presedintelui de sedinta     198
HCL nr. 8- stabilire indenizatie consilieri locali     198
HCL nr. 25- Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016     199
HCL nr.24-Acordarea unui premiu de 500 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie     180
HCL nr. 23- Aprobarea devizului general actualizat cu cota de TVA 20% pentru ob. de investitii     170
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina