Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 91-aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017     157
HCL nr. 90- modificare si completare HCL nr. 87/2017     149
HCL nr. 89- stabilire impozite si taxe pe anul 2018     179
HCL nr. 88- Alegerea presedintelui de sedinta     143
HCL nr. 87 - modificare HCL nr. 70/2017     221
HCL nr. 86- aprobarea retelei scolare     169
HCL nr. 85- aprobare achizitionare obiecte prin atribuire directa     177
HCL nr. 84- mandatare reprezentanr in ADI APA VALCEA     156
HCL nr. 83- alocare sume pt. sarbatorile de iarna     199
HCL nr. 82- privind rectificare buget local pe anul 2017     166
HCL nr. 81- Aprobare contractare servicii de operare transport pe cablu     350
HCL nr. 80- aprobare studiu fundamentare -- concesiune     1116
HCL nr. 79- prelungire contract intocmire PUG si RLU     190
HCL nr. 78- Aprobare premiu la implinirea a 50 de ani de casatorie fam. Sadeanu Stefan     171
HCL nr. 77- Rezilierea contractului de concesiune nr. 5345/2005     191
HCL nr. 76- Aprobarea contului de executie ...trim.III - 2017     161
HCL nr. 75- Aprobare rectificare buget local     165
HCL nr. 74- aprobarea concesionarii fara licitatie a unor spatii cu destinatia caninete medicale     215
HCL nr. 73- aprobarea salariu de baza consilier personal     218
HCL nr. 72- aprobare Act aditional prelungire contract 6038/2010     855
HCL nr. 71- mandatarea primarului sa angajeze un avocet.....     149
HCL nr.69- desemnarea reprezentantului in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Voineasa     125
HCL nr. 68- aprobarea regulamentului de acordare autorizatii ..transport pe cablu     135
HCL 67- aprobarea modificarii organigramei aparatului de specialitate al Primarului com. Voineasa     143
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina