Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 91-aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017     224
HCL nr. 90- modificare si completare HCL nr. 87/2017     212
HCL nr. 89- stabilire impozite si taxe pe anul 2018     302
HCL nr. 88- Alegerea presedintelui de sedinta     204
HCL nr. 87 - modificare HCL nr. 70/2017     281
HCL nr. 86- aprobarea retelei scolare     232
HCL nr. 85- aprobare achizitionare obiecte prin atribuire directa     236
HCL nr. 84- mandatare reprezentanr in ADI APA VALCEA     222
HCL nr. 83- alocare sume pt. sarbatorile de iarna     256
HCL nr. 82- privind rectificare buget local pe anul 2017     226
HCL nr. 81- Aprobare contractare servicii de operare transport pe cablu     417
HCL nr. 80- aprobare studiu fundamentare -- concesiune     1221
HCL nr. 79- prelungire contract intocmire PUG si RLU     253
HCL nr. 78- Aprobare premiu la implinirea a 50 de ani de casatorie fam. Sadeanu Stefan     234
HCL nr. 77- Rezilierea contractului de concesiune nr. 5345/2005     252
HCL nr. 76- Aprobarea contului de executie ...trim.III - 2017     226
HCL nr. 75- Aprobare rectificare buget local     228
HCL nr. 74- aprobarea concesionarii fara licitatie a unor spatii cu destinatia caninete medicale     282
HCL nr. 73- aprobarea salariu de baza consilier personal     286
HCL nr. 72- aprobare Act aditional prelungire contract 6038/2010     933
HCL nr. 71- mandatarea primarului sa angajeze un avocet.....     202
HCL nr.69- desemnarea reprezentantului in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Voineasa     176
HCL nr. 68- aprobarea regulamentului de acordare autorizatii ..transport pe cablu     180
HCL 67- aprobarea modificarii organigramei aparatului de specialitate al Primarului com. Voineasa     191
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina