Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 91-aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017     113
HCL nr. 90- modificare si completare HCL nr. 87/2017     110
HCL nr. 89- stabilire impozite si taxe pe anul 2018     122
HCL nr. 88- Alegerea presedintelui de sedinta     100
HCL nr. 87 - modificare HCL nr. 70/2017     179
HCL nr. 86- aprobarea retelei scolare     125
HCL nr. 85- aprobare achizitionare obiecte prin atribuire directa     140
HCL nr. 84- mandatare reprezentanr in ADI APA VALCEA     117
HCL nr. 83- alocare sume pt. sarbatorile de iarna     144
HCL nr. 82- privind rectificare buget local pe anul 2017     120
HCL nr. 81- Aprobare contractare servicii de operare transport pe cablu     305
HCL nr. 80- aprobare studiu fundamentare -- concesiune     1011
HCL nr. 79- prelungire contract intocmire PUG si RLU     148
HCL nr. 78- Aprobare premiu la implinirea a 50 de ani de casatorie fam. Sadeanu Stefan     128
HCL nr. 77- Rezilierea contractului de concesiune nr. 5345/2005     148
HCL nr. 76- Aprobarea contului de executie ...trim.III - 2017     120
HCL nr. 75- Aprobare rectificare buget local     121
HCL nr. 74- aprobarea concesionarii fara licitatie a unor spatii cu destinatia caninete medicale     169
HCL nr. 73- aprobarea salariu de baza consilier personal     171
HCL nr. 72- aprobare Act aditional prelungire contract 6038/2010     803
HCL nr. 71- mandatarea primarului sa angajeze un avocet.....     116
HCL nr.69- desemnarea reprezentantului in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Voineasa     93
HCL nr. 68- aprobarea regulamentului de acordare autorizatii ..transport pe cablu     100
HCL 67- aprobarea modificarii organigramei aparatului de specialitate al Primarului com. Voineasa     110
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina