Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 83- stabilire taxe si impozite locale pt. anul 2019     46
HCL nr. 82- aprobarea rectificarii bugetului local     35
HCL nr. 81- aprobarea actualizarii Statutului comunei Voineasa     37
HCL nr. 80- prin care se ia act de demisia consilierului local Pruteanu Elena si vacantarea postului     35
HCL nr. 79- aprobare alocare sume pt. sarbatorile de iarna     38
HCL nr. 78- aprobare tarife transport pe cablu domeniu schiabil     34
HCL nr. 77- aprobare rectificare buget local     30
HCL nr. 76- aprobare Act aditional la contractul nr. 6038/2010     35
HCL nr. 75- aprobare contract concesiune pt. s=600 mp., teren str. Decindea     39
HCL nr. 74- modificare HCL 24/2008     36
HCL nr. 73- modificare HCL 30/2013 si abrogare HCL 38/2013     35
HCL nr. 72- rectificare buget local     32
HCL nr. 71- aprobare indicatori reabilitare Statiunea Voineasa     34
HCL nr. 70-mandatare reprezentant in ADI "APA VALCEA"...     76
HCL nr. 69- aprobare rectificare buget local     65
HCL nr. 68- alegerea presedintelui de sedinta     57
HCL 67- aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat mijloace fixe in vederea casarii     60
HCL nr. 66- aprobare concesionare prin licitatie publica teren 600 mp.     74
HCL nr. 65- modificare si completare lista de investitii aprobata prin HCL nr. 18/2018     65
HCL nr. 64- aprobarea rectificarii bugetului local     58
HCL nr. 63- desemnare reprezentanti in consiliul de administratie al scolii pt. anul 2018-2019     47
HCL nr. 61- aprobare trecere teren din domeniul public in domeniul privat al localitatii     56
HCL nr. 60- aprobare doc. cadastrala teren piata agroalimentara     54
HCL nr. 59-aprobare mod intocmire registru agricol..     48
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina