Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL 74 DIN 2019 NUMIRE RESPONSABIL REGISTRU DATORIE PUBLICĂ ȘI GARANȚII LOCALE 16.12.2019     25
HCL 73 DIN 2019 MANDATARE ADI APA RETRAGERE STROESTI 16.12.2019     24
HCL 72 DIN 2019 REVIZUIRE REGULAMENT CONSILIU LOCAL 16.12.2019     23
HCL 71 DIN 2019 APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE APARAT PRIMARIE 16.12.2019     25
Anexa la hcl 70 din 2019 Organigrama Voineasa 16.12.2019     30
ANEXA LA HCL 70 DIN 2019 STAT DE FUNCȚII PRIMĂRIA VOINEASA 16.12.2019     28
HCL 70 DIN 2019 REORGANIZARE STRUCTURĂ REDENUMIRE COMPARTIMENTE ȘI TRANSFORMARE POST FP 16.12.2019     25
HCL 69 DIN 2019 APROBARE ACT ADIȚIONAL CEC BANK 16.12.2019     28
HCL 68 DIN 2019 APROBARE ACT ADIȚIONAL DOCTOR SAVULESCU 16.12.2019     26
ANEXA HCL 67 DIN 2019     28
HCL 67 DIN 2019 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 16.12.2019     28
HCL 66 DIN 2019 STABILIRE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE CU 2020 16.12.2019     31
HCL 65 DIN 2019 APROBARE PUG FINAL 2019 16.12.2019     28
HCL 64 DIN 2019 ALOCARE SUME CADOURI COPII 2019 22.11.2019     36
HCL 63 DIN 2019 APROBARE DEVIZ ACTUALIZAT POD VOINESITA 22.11.2019     32
HCL 62 DIN 2019 APROBARE ACTUALIZARE DOCUMENTAȚIE TEH ECON POD VOINESITA 22.11.2019     27
HCL 61 DIN 2019 APROBARE DEVIZ ACTUALIZAT ASFALTARE STRADA DECINDEA 22.11.2019     30
HCL 60 DIN 2019 APROBARE ACTUALIZĂRE DOCUMENTAȚIE TEH ECON ASFALTARE STRADA DECINDEA 22.11.2019     32
HCL NR.59-APROBARE PUNERE LA DISPOZIȚIE TERENURI PROIECT REGIONAL DEZV INFRASTRUTURĂ APA 05.11.2019     55
HCL NR.58-APROBARE ACHIZIȚIE DACIA DOKKER PRIN LEASING 05.11.2019     49
ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.57 DIN 2019     53
HCL NR.57-APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 05.11.2019     49
HCL NR.56 -APROBARE ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 05.11.2019     49
HCL NR.55 - MODIFICARE, DEZMEMBRARE, CORECTARE SCHIȚE 30.09.2019     77
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina