Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 40 - 2019 - aprobare caiet de sarcini serviciu de exploatare a instalației de transport     38
HCL nr. 39 - modalitatea de raportare a cantităților de deseuri     24
HCL nr. 38 - utilizare sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare     25
HCL nr. 37 - aprobare rectificare buget local     22
HCL nr. 36 - modificare art. 2 si 3 din HCL nr. 71-2018     26
HCL nr. 35 - modificare și completare HCL 51-2018- doc. tehnico economica investiție str. Decindea     23
HCL nr. 34 - aprobare cheltuieli acțiuni de protocol     23
HCL nr. 33 - alocare sume din bugetul local pentru zilele comunei iulie 2019     24
HCL nr. 32- modificarea și completarea anexei nr. 2 pct IV la HCL nr. 25-2019     24
HCL nr. 31- APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII     25
HCL nr. 30- aprobarea planului de asigurare cu resurse pt gestionarea sit de urgenta pt. anul 2019     42
HCL nhr. 29- indexarea nivelurilor valorilor impozabile... aplicabile in anul 2020     54
HCL nr. 27- utilizare sume din excedentul bugetului local pt. finantare cheltuieli dezvoltare     37
HCL nr. 28- alocarea unor sume din buget pt evenimente cultural- sociale     45
HCL nr. 26- modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 3-2018     47
HCL nr. 25- aprobarea salariilor de baza pt. personalul din aparatul de specialitate al primarului     48
HCL nr. 24- aprobarea bugetului local pe anul 2019     43
HCL nr. 23- alegerea presedintelui de sedinta     41
HCL nr. 22- avizare PUG si RLU pt. com. Voineasa     44
HCL nr. 21- aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in actualizare planuri     37
HCL nr. 20- stabilirea componentei echipei mobile pt cazurile de violenta domestica     28
HCL nr. 19- modificare si completare HCL nr. 56/2017     28
HCL nr. 18- mandatarea reprezentantului com Voineasa in Adunarea Generala a ..."APA Valcea"     26
HCL nr. 17- reevaluarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica     30
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina