Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL NR.59-APROBARE PUNERE LA DISPOZIȚIE TERENURI PROIECT REGIONAL DEZV INFRASTRUTURĂ APA 05.11.2019     9
HCL NR.58-APROBARE ACHIZIȚIE DACIA DOKKER PRIN LEASING 05.11.2019     6
ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.57 DIN 2019     9
HCL NR.57-APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 05.11.2019     8
HCL NR.56 -APROBARE ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 05.11.2019     7
HCL NR.55 - MODIFICARE, DEZMEMBRARE, CORECTARE SCHIȚE 30.09.2019     27
HCL NR.54 - APROBARE ÎNCHIRIERE CLĂDIRI DOMENIU SCHIABIL 30.09.2019     28
HCL NR.53 - DARE IN ADMINISTRARE IMOBILE ȘI TERENURI ȘCOALA cu protocol 30.09.2019     19
ANEXA LA HCL 52 DIN 2019 Organigrama Voineasa 30.09.2019     20
ANEXA LA HCL 52 DIN 2019 STAT DE FUNCȚII PRIMĂRIA VOINEASA 30.09.2019     20
HCL NR.52 - APROBARE STRUCTURA FUNCTIONALA PRIMĂRIE 30.09.2019     14
HCL nr. 51- aprobarea rectificării bugetului local     17
HCL nr. 50- desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de adm al școlii gimnaziale     22
HCL nr. 49- aprobarea concesionării prin licitație publică clădire restaurant + terasă pct mioarele     23
HCL nr. 48- aprobare caiet de sarcini atribuire servicii exploatare instalație domeniu schiabil     26
HCL nr. 47- desemnare reprezrentant în adunarea generală a ADI APA Vâlcea     15
HCL nr. 46- aprobare tarife salubrizare     17
HCL nr. 45- aprobare regulament eliberare legitimație parcare pers. cu handicap     15
HCL nr. 44- aprobare trecerii în domeniul privat imobile- clădiri dezv. infrastructurii de agrement     18
HCL nr. 43- aprobarea acordării indemnizației de periculozitate și indemnizație de hrană     18
HCL nr. 42- aprobrea rectificării bugetului local     14
HCL nr. 41- alegerea președintelui de ședință     13
HCL nr. 40 - 2019 - aprobare caiet de sarcini serviciu de exploatare a instalației de transport     78
HCL nr. 39 - modalitatea de raportare a cantităților de deseuri     38
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina