Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

VOINEASA, HCL 10 DIN 30 IANUARIE 2020     96
VOINEASA, HCL 9 DIN 30 IANUARIE 2020     112
VOINEASA, HCL 8 DIN 30 IANUARIE 2020     90
VOINEASA, HCL 7 DIN 30 IANUARIE 2020     91
VOINEASA, HCL 6 DIN 30 IANUARIE 2020     106
VOINEASA, HCL 5 DIN 30 IANUARIE 2020     105
VOINEASA, HCL 4 DIN 30 IANUARIE 2020     112
VOINEASA, HCL 3 DIN 30 IANUARIE 2020     115
VOINEASA, HCL 2 DIN 13 IANUARIE 2020     135
VOINEASA, HCL 1 DIN 13 IANUARIE 2020     117
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina