Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

MINUTA SEDINTA ORDINARA 30.01.2020     87
PROCES VERBAL SEDINTA ORDINATA 30.01.2020     82
MINUTA SEDINTA EXTRAORDINARA 13.01.2020     87
PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 13 IANUARIE 2020     86
MINUTA SEDINTA ORDINARA 16.12.2019     84
PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 16 DECEMBRIE 2019     83
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina