Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

MINUTA SEDINTA ORDINARA 30.06.2021     28
MINUTA SEDINTA ORDINARA 27.05.2021     55
MINUTA SEDINTA ORDINARA 21.04.2021     53
MINUTA SEDINTA EXTRAORDINARA 07.04.2021     38
PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 23.03.2021     58
MINUTA SEDINTA ORDINARA 26.02.2021     42
PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 26.02.2021     46
MINUTA SEDINTA EXTRAORDINARA 12.02.2021     46
PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 12.02.2021     40
MINUTA SEDINTA ORDINARA 29.01.2021     43
PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 29.01.2021     44
MINUTA SEDINTA EXTRAORDINARA 07.01.2021     52
PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 07.01.2021     50
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina