Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Proces verbal - sedinta din 29 11 2011     266
Proces Verbal - sedinta din 1 112011     256
HCL 63- silocitarea avizului conform pentru functionarea unitatilor de invatamant     251
HCL 62 - aprobarea bugetului local pe anul 2011     269
HCL nr 61-aprobarea platii compensatiilor pt timpul de lucru prestat la interventii in progr SVSU     320
HCL 60- desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii 544 2001     276
HCL nr 59- stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012     304
HCL nr 58 aprobarea organigramei si a statului de functii al Primariei comunei Voineasa     271
HCL 57- aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011     270
HCL 56 - alegerea presedintelui de sedinta     268
HCL NR 55 Aprobarea organizarii serbarii Pomului de Craciun si alocarea sumelor necesare     280
HCL 54 - aprobarea acordarii unui premiu in suma neta de 500 lei- 50 de ani de casatorie     248
HCL 53 - Analizarea capacitatii de aparare impotriva incendiilora localitatii Voineasa     284
HCL 52 - Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale a d-nei Ploscaru Maria     244
HCL 51- Prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu SC Romtelecom SA     261
HCL 50- Aprobarea rectificarii bugetului local pe 2011     245
HCL 49- Alegerea presedintelui de sedinta     249
HCL NR 48-modificarea anexei la HCL nr12 din 14 03 2007     308
HCL NR 47- Trecerea unor bunuri din domeniul public al localitatii     270
HCL NR 46 -aprobarea studiului de fezabilitate -Extindere retele JT     257
HCL nr 45-Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011     220
HCL nr 44- Modificare HCL 6 din 2008- stabilirea comisiilor de specialitate     260
HCL nr 43 - privind validarea mandatului unui consilier     215
HCL 42 - Modificarea HCL 1- 23 06 2008- ref la constituirea comisiei de validare     261
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina