Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Proces verbal - sedinta din 29 11 2011     343
Proces Verbal - sedinta din 1 112011     336
HCL 63- silocitarea avizului conform pentru functionarea unitatilor de invatamant     330
HCL 62 - aprobarea bugetului local pe anul 2011     349
HCL nr 61-aprobarea platii compensatiilor pt timpul de lucru prestat la interventii in progr SVSU     394
HCL 60- desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii 544 2001     359
HCL nr 59- stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012     382
HCL nr 58 aprobarea organigramei si a statului de functii al Primariei comunei Voineasa     350
HCL 57- aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011     350
HCL 56 - alegerea presedintelui de sedinta     349
HCL NR 55 Aprobarea organizarii serbarii Pomului de Craciun si alocarea sumelor necesare     359
HCL 54 - aprobarea acordarii unui premiu in suma neta de 500 lei- 50 de ani de casatorie     327
HCL 53 - Analizarea capacitatii de aparare impotriva incendiilora localitatii Voineasa     365
HCL 52 - Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale a d-nei Ploscaru Maria     324
HCL 51- Prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu SC Romtelecom SA     340
HCL 50- Aprobarea rectificarii bugetului local pe 2011     321
HCL 49- Alegerea presedintelui de sedinta     324
HCL NR 48-modificarea anexei la HCL nr12 din 14 03 2007     384
HCL NR 47- Trecerea unor bunuri din domeniul public al localitatii     350
HCL NR 46 -aprobarea studiului de fezabilitate -Extindere retele JT     338
HCL nr 45-Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011     292
HCL nr 44- Modificare HCL 6 din 2008- stabilirea comisiilor de specialitate     330
HCL nr 43 - privind validarea mandatului unui consilier     285
HCL 42 - Modificarea HCL 1- 23 06 2008- ref la constituirea comisiei de validare     324
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina