Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL 41- Incetarea mandatului de consilier al d-lui Sorcescu Ion     330
HCL 40- aprobare Document de pozitie facilitati ISPA in proiectul Sistem de management integrat     312
HCL 39- aprobarea listei de insolvabili a unor debitori persoane fizice     273
HCL 38- rectificare buget local     287
HCL 37- propunerile CL Voineasa de incadrare a unor drumuri in categoria functionala a drumurilor c     314
HCL 36- satbilire redeventa pentru concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale     297
HCL 35- stabilirea preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare     292
HCL 33 - modificarea Actului constitutiv si Statutului ADI -APA VALCEA- la care Com Voineasa este m     275
HCL 32 privind modificarea HCL 50 din 29.11.2010 privind asocierea cu loc din judet in vederea infi     286
HCL 31- Alegerea presedintelui de sedinta     282
HCL 30- Aprobarea planului de paza al comunei Voineasa     299
HCL 29- Aprobarea raportului de evaluare cu privire la estimarea valorii de piata a spatiilor medica     271
HCL 28- Aprobarea regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate     334
HCL 27- Aprobarea rectificarii bugetului local pe 2011     274
HCL26-INSUSIREA INVENRARIERII-19 mai 2011     254
HCL25-APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE-19.mai .2011     285
HCL24-ADMINISTRARE DRUMURI-19 mai 2011     293
HCL22- RECTIFICARE BUGET LOCAL 31 martie 2011     301
HCL21-REGLEMENTARE UTILIZARE FOC DESCHIS 31 martie 2011     283
HCL18-MANDATARE APAVIL ACT CONST     332
HCL17-delegare si solicitare mediu     301
HCL16 -taxa divort     366
HCL14-aprobare raport evaluare grajd-lunca sascioarei     283
HCL13-aprobare cumparare teren Tara Stana     295
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina