Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Proces verbal sedinta din 22 03 2012     268
proces verbal sedinta din 1 03 2012     255
Hotararea nr19- Modificarea Hotararii consiliului local Voineasa nr28 din 17 04 2008     280
Hotararea nr18-Insusirea variantei finale a proiectului de stema localitate     280
Hotararea nr17- Aprobarea studiului de fezabilitate Reparare si modernizare Gradinita Voineasa     268
Hotararea nr16- Aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, situatii de urgenta pe anul 2     270
Hotararea nr15- Aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunii de dezvoltare a bugetului lo     304
Hotararea nr14- Acordarea unui spatiu in folosinta gratuita Inspectoratului de Jandarmi Valcea     275
Hotararea nr 13 - Rectificarea bugetului local     266
Hotararea nr 12- Alegerea Pesedintelui de sedinta     265
Hotararea nr11- Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Voineasa in consiliul de administratie     273
Hotararea nr10- Aprobarea utilizarii in anul 2012 a excedentului anual al bugetului local,     272
Hotararea nr 9 Aprobarea inchirierii unui spatiu Asociatiei Romana pentru Industria Electronica si S     280
Hotararea nr8- Aprobarea bugetului lcal pe anul 2012     283
hotararea nr7- aprobarea contributiei CL pentru asigurarea cheltuielilor eligibile reprezentand cofi     310
Hotararea nr 6 Aprobarea contributiei C L pt asigurarea cheltuielilor eligibile , reprezentand cof     303
Hotararea nr5- Reorganizarea retelei scolare din localitate pentru anul 2012- 2013     290
Hotararea nr4-Aprobare Plan de masuri de interes local, care vor fi efectuate de catre beneficiarii     266
hotararea nr3-Aprobarea nr de asistenti ai persoanelor cu handicap din localitatea Voineasa     249
Hotararea nr2- Modificarea anexei 1 la HCL nr 59-2011, referitoare la stabilirea taxelor si impozite     288
Hotararea nr1 Aprobarea unor scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale pentru     233
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina