Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Proces verbal sedinta din 22 03 2012     291
proces verbal sedinta din 1 03 2012     286
Hotararea nr19- Modificarea Hotararii consiliului local Voineasa nr28 din 17 04 2008     303
Hotararea nr18-Insusirea variantei finale a proiectului de stema localitate     310
Hotararea nr17- Aprobarea studiului de fezabilitate Reparare si modernizare Gradinita Voineasa     293
Hotararea nr16- Aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, situatii de urgenta pe anul 2     299
Hotararea nr15- Aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunii de dezvoltare a bugetului lo     332
Hotararea nr14- Acordarea unui spatiu in folosinta gratuita Inspectoratului de Jandarmi Valcea     309
Hotararea nr 13 - Rectificarea bugetului local     293
Hotararea nr 12- Alegerea Pesedintelui de sedinta     290
Hotararea nr11- Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Voineasa in consiliul de administratie     300
Hotararea nr10- Aprobarea utilizarii in anul 2012 a excedentului anual al bugetului local,     298
Hotararea nr 9 Aprobarea inchirierii unui spatiu Asociatiei Romana pentru Industria Electronica si S     307
Hotararea nr8- Aprobarea bugetului lcal pe anul 2012     309
hotararea nr7- aprobarea contributiei CL pentru asigurarea cheltuielilor eligibile reprezentand cofi     336
Hotararea nr 6 Aprobarea contributiei C L pt asigurarea cheltuielilor eligibile , reprezentand cof     330
Hotararea nr5- Reorganizarea retelei scolare din localitate pentru anul 2012- 2013     315
Hotararea nr4-Aprobare Plan de masuri de interes local, care vor fi efectuate de catre beneficiarii     290
hotararea nr3-Aprobarea nr de asistenti ai persoanelor cu handicap din localitatea Voineasa     278
Hotararea nr2- Modificarea anexei 1 la HCL nr 59-2011, referitoare la stabilirea taxelor si impozite     316
Hotararea nr1 Aprobarea unor scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale pentru     260
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina