Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Proces- verbal al sedintei din data de 5.12. 2013     361
Proces verbal al sedintei Consiliului Local Voineasa din 19.11.2013     370
Proces- verbal al sedintei din 31.10.2013     383
PV sedinta din 30.08.2013     353
H.C.L nr. 65 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 in com. Voinea     358
H.C.L nr. 64- Referitoare la Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013     384
HCL nr. 63 privind Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013     376
Hotararea nr. 62-privind aprobarea tarifelor pentru transportul pe cablu din Domeniul schiabil- Ski     323
Hotararea nr. 61- privind aprobarea Contractului de asociere in participatie----a Domeniului schiabi     398
Hotararea nr. 60- privind rectificare buget local pe anul 2013     369
HCL nr. 59- Prelungirea contractului de inchiriere nr. 373-2009 incheiat cu Romtelecom SA     368
HCL nr. 58- Aprobarea Normelor metodologice de repartizare si facturare pe consumatori individuali a     428
HCL nr. 57- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013     367
HCL nr. 56- Alegerea presedintelui de sedinta     356
ANEXA HCL 55     370
HCL 55     446
HCL 54     396
hcl 53     394
HCL 52     386
HCL 51     394
HCL 50     372
HCL 49     319
HCL 48     321
hotararea nr.47     327
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina