Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr.58- Completare.... si radiere inventar domeniu public Voineasa.     447
PROCES VERBAL nr. 6573-2014 al sedintei din data de 11.12.2014     411
PROCES VERBAL nr. 6698-2014 al sedintei din data de 16.12.2014     367
HCL nr. 66- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014     364
HCL nr. 65- Prelungirea contractului de asociere nr. 6234-02.12.2013...exploatare Domeniul schiabil.     401
HCL nr. 61-Revocarea art. 1 al HCL 61 din 16.12.2014     331
HCL nr. 63-Aprobarea inventarierii materiei impozabile pt. anul 2015     390
HCL nr. 62- stabilirea nivelurilor pentru veniturile impozabile ....2015     392
HCL nr. 61-aprobarea incheirii contractului de asociere ...., in vederea expl. Domeniului schiabil     382
HCL nr. 60- Aprobarea rectificarii bugetului local pe 2014     377
HCL nr. 59- prelungire contract Raiffesen prin Act aditional     349
HCL nr. 54- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014     358
PROCES VERBAL SEDINTA DIN 31.10.2014     390
HCL nr. 57- Constituirea structurii de specialitate in domeniul urbanismului     405
HCL nr. 56- Aprobarea participarii com. Voineasa la GAL CASTRA TRAIANA     378
HCL nr. 55- APROBAREA RETELEI SCOLARE PT. ANUL SCOLAR 2014-2015     373
Proces verbal sedinta din septembrie 2014     350
HCL nr. 52- Aprobare includere teren agricol in domeniul public     354
HCL nr. 53- Alegerea presedintelui de sedinta     393
HCL nr. 51-Prelugirea valabilitatii contractului incheiat cu TELEKOM     353
HCL nr. 50- mandatarea d-lui primar sa semneze actele pentru ob. de investitii: .....     303
HCL nr. 49- Completare si modificare inventar domeniu public     349
HCL nr. 48- Punerea in aplicare a prevederilor OUG 55/2014     317
HCL nr. 47- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014     293
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina