Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr.58- Completare.... si radiere inventar domeniu public Voineasa.     379
PROCES VERBAL nr. 6573-2014 al sedintei din data de 11.12.2014     349
PROCES VERBAL nr. 6698-2014 al sedintei din data de 16.12.2014     303
HCL nr. 66- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014     300
HCL nr. 65- Prelungirea contractului de asociere nr. 6234-02.12.2013...exploatare Domeniul schiabil.     336
HCL nr. 61-Revocarea art. 1 al HCL 61 din 16.12.2014     268
HCL nr. 63-Aprobarea inventarierii materiei impozabile pt. anul 2015     326
HCL nr. 62- stabilirea nivelurilor pentru veniturile impozabile ....2015     323
HCL nr. 61-aprobarea incheirii contractului de asociere ...., in vederea expl. Domeniului schiabil     319
HCL nr. 60- Aprobarea rectificarii bugetului local pe 2014     314
HCL nr. 59- prelungire contract Raiffesen prin Act aditional     288
HCL nr. 54- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014     297
PROCES VERBAL SEDINTA DIN 31.10.2014     329
HCL nr. 57- Constituirea structurii de specialitate in domeniul urbanismului     337
HCL nr. 56- Aprobarea participarii com. Voineasa la GAL CASTRA TRAIANA     307
HCL nr. 55- APROBAREA RETELEI SCOLARE PT. ANUL SCOLAR 2014-2015     314
Proces verbal sedinta din septembrie 2014     286
HCL nr. 52- Aprobare includere teren agricol in domeniul public     287
HCL nr. 53- Alegerea presedintelui de sedinta     332
HCL nr. 51-Prelugirea valabilitatii contractului incheiat cu TELEKOM     290
HCL nr. 50- mandatarea d-lui primar sa semneze actele pentru ob. de investitii: .....     241
HCL nr. 49- Completare si modificare inventar domeniu public     285
HCL nr. 48- Punerea in aplicare a prevederilor OUG 55/2014     261
HCL nr. 47- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014     238
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina