Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr.58- Completare.... si radiere inventar domeniu public Voineasa.     349
PROCES VERBAL nr. 6573-2014 al sedintei din data de 11.12.2014     320
PROCES VERBAL nr. 6698-2014 al sedintei din data de 16.12.2014     275
HCL nr. 66- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014     271
HCL nr. 65- Prelungirea contractului de asociere nr. 6234-02.12.2013...exploatare Domeniul schiabil.     309
HCL nr. 61-Revocarea art. 1 al HCL 61 din 16.12.2014     242
HCL nr. 63-Aprobarea inventarierii materiei impozabile pt. anul 2015     293
HCL nr. 62- stabilirea nivelurilor pentru veniturile impozabile ....2015     297
HCL nr. 61-aprobarea incheirii contractului de asociere ...., in vederea expl. Domeniului schiabil     292
HCL nr. 60- Aprobarea rectificarii bugetului local pe 2014     287
HCL nr. 59- prelungire contract Raiffesen prin Act aditional     263
HCL nr. 54- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014     269
PROCES VERBAL SEDINTA DIN 31.10.2014     307
HCL nr. 57- Constituirea structurii de specialitate in domeniul urbanismului     306
HCL nr. 56- Aprobarea participarii com. Voineasa la GAL CASTRA TRAIANA     280
HCL nr. 55- APROBAREA RETELEI SCOLARE PT. ANUL SCOLAR 2014-2015     286
Proces verbal sedinta din septembrie 2014     262
HCL nr. 52- Aprobare includere teren agricol in domeniul public     253
HCL nr. 53- Alegerea presedintelui de sedinta     306
HCL nr. 51-Prelugirea valabilitatii contractului incheiat cu TELEKOM     265
HCL nr. 50- mandatarea d-lui primar sa semneze actele pentru ob. de investitii: .....     213
HCL nr. 49- Completare si modificare inventar domeniu public     258
HCL nr. 48- Punerea in aplicare a prevederilor OUG 55/2014     232
HCL nr. 47- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014     214
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina