Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL NR 70- - ALEGEREA formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public si priv     269
HCL NR 69 CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIE     256
Hotararea nr 68- punerea la dispozitia proiectului Watman- Sistem informational integrat pentru ma     275
Hotararea nr 67- aprobarea platii compensatiilor in bani Serviciului Voluntar pentru situatii de     270
hcl NR 66- Aprobarea acordarii unui premiu familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie     256
Hotararea nr 65- STABILIRE PRETURI APA POTABILA     316
Hotararea nr 64- modificarea HCL nr 22-31-08.2012- desemnare reprezentant in AGA la SC APAVIL SA     264
Hotararea nr 63- aprobarea organizarii POMULUI DE CRACIUN si alocarea sumelor necesare finantarii a     270
Hotararea nr 62-modificarea HCL nr 1-20 06 2012- stabilire comisie de validare     253
Hotararea nr 61- privind validarea mandatului unui consilier local     256
Hotararea nr 60- prin care se ia act de demisia i consilierului local dl Iepure Constantin Marian     252
Hotararea nr 59- prin care se ia act de demisia consilierului local dl Iepure Ionica Adrian     256
Hotararea nr 58- prin care se ia act de demisia consilierului local d-na Mardale Ana Maria     245
Hotararea nr 57- referitoare la Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012     252
Hotararea nr 56- Privind alegera presedintelui de sedinta pentru perioada 1 decembrie 2012- 1 marti     310
HCL nr. 55-aprobare PUZ si RLU aferent PUZ- TEREN CONSTRUIRE BISERICA SI CORP CHILII     303
HCL nr. 54- aprobare premiu familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie     297
HCL nr. 53- modificare act constitutiv si statut Asociatie de dezv. APA VALCEA- mandatare reprezenta     294
HCL nr. 52- modificarea statului de functii din cadrul aparatului de specialitate din cadrul primari     243
HCL nr. 51- stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013     241
HCL nr50- Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012     214
HCL nr49-punerea la dispozitia proiectului WATMAN a terenului aferent constructiei     217
HCL nr 48-Aasocierea comunelor ADI -Apa Valcea     202
HCL nr 47-Aprobarea acord parteneriat CJ Valcea - Adventure Park     237
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina