Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 77- aprobare tarife transport pe cablu     285
HCL nr. 76- aprobare program transport pe cablu     314
HCL nr. 75- rctificare buget local     305
PV sedinta     317
HCL nr. 74- revocarea HCL nr. 57/2015     290
HCL nr. 73- alocare sume scoala Voineasa     296
HCL nr. 72- aprobare scoatere teren din circuitul forestier     318
HCL nr. 71- aprobare rectificare buget local     291
HCL nr. 70- aprobarea serviciilor... prestare munca in folosul comunitatii     283
HCL nr. 69- aprobare indicatori tehnico- economici ob. investii:"Lucrari aparae maluri ....."     314
HCL nr. 68- stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2016     337
HCL nr. 67- Constituirea consiliului comunitar consultativ al com. Voineasa     294
HCL nr. 66- desemnarea reprezentantului ..... in consiliul de administratie al Scolii     293
HCL nr. 65- prelungire contract 6134/2013 prin act aditional.     322
HCL nr. 64- prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu Telekom Romania     325
HCL nr. 63- Aprobarea rectificarii bugetului local pe 2015     315
HCL nr. 62- revocarea HCL nr. 54/2015     312
HCL nr. 61- Alegerea presedintelui de sedinta     303
Proces- verbal al sedintei din data de 9.06.2015     329
Proces- verbal al sedintei din 8 iunie 2015     331
Proces -verbal al sedintei din 19.05.2015     276
HCL nr. 53- aprobarea contului de executie al bugetului .....pe anul 2015     297
HCL nr. 52- prin care se ia act de demisia unui consilier- Valcoci Dochia     260
HCL nr. 51- initierea declansarii procedurii aprobare PUG     313
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina