Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 77- aprobare tarife transport pe cablu     201
HCL nr. 76- aprobare program transport pe cablu     232
HCL nr. 75- rctificare buget local     220
PV sedinta     230
HCL nr. 74- revocarea HCL nr. 57/2015     208
HCL nr. 73- alocare sume scoala Voineasa     208
HCL nr. 72- aprobare scoatere teren din circuitul forestier     235
HCL nr. 71- aprobare rectificare buget local     209
HCL nr. 70- aprobarea serviciilor... prestare munca in folosul comunitatii     205
HCL nr. 69- aprobare indicatori tehnico- economici ob. investii:"Lucrari aparae maluri ....."     226
HCL nr. 68- stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2016     245
HCL nr. 67- Constituirea consiliului comunitar consultativ al com. Voineasa     217
HCL nr. 66- desemnarea reprezentantului ..... in consiliul de administratie al Scolii     213
HCL nr. 65- prelungire contract 6134/2013 prin act aditional.     236
HCL nr. 64- prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu Telekom Romania     235
HCL nr. 63- Aprobarea rectificarii bugetului local pe 2015     235
HCL nr. 62- revocarea HCL nr. 54/2015     230
HCL nr. 61- Alegerea presedintelui de sedinta     221
Proces- verbal al sedintei din data de 9.06.2015     256
Proces- verbal al sedintei din 8 iunie 2015     249
Proces -verbal al sedintei din 19.05.2015     201
HCL nr. 53- aprobarea contului de executie al bugetului .....pe anul 2015     227
HCL nr. 52- prin care se ia act de demisia unui consilier- Valcoci Dochia     189
HCL nr. 51- initierea declansarii procedurii aprobare PUG     235
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina