Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 50- aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2014     261
HCL nr. 49- transformarea unei functii publice....     265
HCL nr. 48- alegerea presedintelui de sedinta     257
HCL nr. 47- aprobare inchiriere spatiu in incinta Primariei - Politia Statiunii Voineasa     276
HCL nr. 46- aprobare acordare premiu - 50 de ani de casatorie     265
HCL nr. 45- aprobare concesionare teren...     266
HCL nr. 44- aprobare incheiere parteneriat cu Fundatia ...     263
HCL nr. 43- transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu Fundatiei ..     257
HCLnr. 42- aprobare aviz si introducerere terenuri in intravilan, intorcmire PUZ.... constriure     222
HCL nr.41- aprobare aviz introducerere terenuri intocmire documetatie PUZ.... si construire     219
HCL nr. 40- alegerea presedintelui de sedinta     267
HCL nr. 39- aprobarea retificarii bugetului local pe anul 2015     260
HCL nr. 38- aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015.     264
HCL nr. 37- aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015     261
HCL nr. 36- mandatare reprezentant..... aprobare cotizatie pe anul 2015     273
HCL nr. 35- mandatare reprezentant...... modificare si semnare statut     256
HCL nr. 34- Mandatarea reprezentantului com Voineasa in ADI APA Valcea     231
HCL nr.33- mandatare reprezentant in AGA - APA Valcea.     261
HCL nr. 32- mandatare reprezentant com. Voineasa in adunarea generala ... serviciu salubrizare     184
HCL nr. 31- privind modificarea statutului ADI pentru salubrizare     229
HCL. nr. 30- aprobare scutire plata impozite ... pe anul 2015     274
HCL nr. 29- analizarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor     235
HCL nr. 28- Aprobarea numarului asistentilor personali     222
HCL nr. 27- Aprobarea calificativului secretarului primariei Voineasa     232
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina