Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL . nr. 26- Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice aparat ....2015     215
HCL nr.24-Revocarea hotararilor nr.1.2.3.4.5.6 si 7 aprobate de Consiliul local in luna inuarie 2015     245
HCL nr. 25- Aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2015.     225
HCL nr. 23- aprobarea participarii com. Voineasa la parteneriatul "Asociatia GAL Castra Traiana"     248
HCL nr. 22- stabilire tarife pentru prestari servicii catre populatie     261
HCL nr. 21- Aprobarea proiectarii si executarii lucrarii de investitii "... str. Voineita"     192
HCL nr. 20- privind rectificarea bugetului local pe anul 2015     233
HCL nr. 19- aprobare indicatori investitii platforma strada Voinesita     239
HCL nr. 18- Aprobare PAAR pe anul 2015     255
HCL nr. 17- Mandatarea reprezentantului com Voineasa n ADI "APA VALCEA"     239
HCL nr. 16- mandatarea reprezentantului com. Voineasa n ADI pentru Serviciul de Salubrizare     247
HCL nr. 15 - modificarea si completarea HCL nr. 9/2015     255
HCL nr. 14- aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015     291
Proces verbal sedinta CL 5.02.2015     291
HCL nr. 13 aprobarea contractarii unui imprumut bancar...investitii     307
HCL nr. 12- acordare premiu familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie     291
HCL nr. 11- mandatare primar sa reprezinte comuna Voineasa in litigii.... privind domeniul public     290
HCL nr. 10- Alegerea presedintelui de sedinta     288
HCL nr. 9- aprobare utilizare excedent ... in anul 2015     291
HCL nr. 8- Aprobare buget local pe anul 2015     283
HCL nr. 7- Aprobarea numarului asistentilor personali pe anul 2015.     283
HCL nr. 6- Aprobarea scutirii de la plata taxelor si impozitelor a persoanelor beneficiare ...2015     284
HCL nr. 5 - Propunerea calificativului ..pentru secretarul coumunei Voineasa pe anul 2014     285
HCL nr. 4- Aprobarea Planului de lucrari de iteres local de catre beneficiarii VMG     310
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina