Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 3- Analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2015     327
HCL nr. 2 privind Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice     292
HCL nr. 1 privind : Aprobarea Organigramei si a staatului de functii     283
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina