Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 11- Aprobarea bugetului local pe anul 2016     172
HCL nr. 28- privind Aprobarea Planului de Aparare si Acoperire a Riscurilor     187
HCL nr. 27- aprobarea Contractului de voluntariat pentru persoanele din cadrul SVSU Voineasa     220
HCL nr. 26- mandatarea d-lui Moldoveanu Danut consilier local in AGA APAVIL SA     200
HCL nr. 25- apeobare PUZ introducere teren in intravilan construire complex turistic     216
HCL nr. 24- aprobarea includerii teritoriului com. Voineasa in FEPAM.... GAL TARA LOVISTEI     207
HCL nr. 23-aprobarea contului de executie la data de 31.12.2015     165
HCL nr. 22- aprobarea rezultatului inventarierii     186
HCL nr. 21- desemnarea reprezentantului com. Voineasa in ADI "APA VALCEA"     181
HCL nr. 20 privind stimularea in invatamantul prescolar a copiilor cf. Legii 248/2015     177
HCL nr. 19 privind: Aprobarea retelei scolare din localitate pentru anul 2016-2017     193
HCL nr. 18 privind: Acordarea unor facilitati fiscale contribuabili ......cf. OUG 44/2015     164
HCL nr. 17 privind: modificarea art. 1 alin."3" din HCL 72/2015     181
HCL nr. 16 privind : Aprobarea functiilor publice... pentru anul 2016     203
HCL nr. 15- aprobarea organigranei si a statului de functii pentru anul 2016     212
HCL nr. 14- privind infiintare cont propriu de disponibil..., activitate Domeniu schiabil Voineasa     193
HCL nr. 13- Aprobarea unui imprumut din fondul de rulment pentru acoperirea golului temporar de casa     197
HCL nr. 10 -aprobarea listei skipass/bilet pe anul 2016     186
HCL nr. 9- Transfomarea unei functii publice vacante     205
HCL nr. 8- Analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor ....2016     203
HCL nr. 7- Aprobarea Planului de lucru de interes local..... pe anul 2016     150
HCL nr. 6- Stabilirea unor situatii speciale de acordare ajutoare ... Legea 416/2001     149
HCL nr. 5- Aprobarea numarului de asistenti personali pe anul 2016     156
HCL nr. 4- aprobare preluare ca venit pe anul 2016 a....     162
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina