Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 11- Aprobarea bugetului local pe anul 2016     259
HCL nr. 28- privind Aprobarea Planului de Aparare si Acoperire a Riscurilor     272
HCL nr. 27- aprobarea Contractului de voluntariat pentru persoanele din cadrul SVSU Voineasa     309
HCL nr. 26- mandatarea d-lui Moldoveanu Danut consilier local in AGA APAVIL SA     287
HCL nr. 25- apeobare PUZ introducere teren in intravilan construire complex turistic     304
HCL nr. 24- aprobarea includerii teritoriului com. Voineasa in FEPAM.... GAL TARA LOVISTEI     289
HCL nr. 23-aprobarea contului de executie la data de 31.12.2015     241
HCL nr. 22- aprobarea rezultatului inventarierii     273
HCL nr. 21- desemnarea reprezentantului com. Voineasa in ADI "APA VALCEA"     269
HCL nr. 20 privind stimularea in invatamantul prescolar a copiilor cf. Legii 248/2015     270
HCL nr. 19 privind: Aprobarea retelei scolare din localitate pentru anul 2016-2017     284
HCL nr. 18 privind: Acordarea unor facilitati fiscale contribuabili ......cf. OUG 44/2015     246
HCL nr. 17 privind: modificarea art. 1 alin."3" din HCL 72/2015     269
HCL nr. 16 privind : Aprobarea functiilor publice... pentru anul 2016     292
HCL nr. 15- aprobarea organigranei si a statului de functii pentru anul 2016     305
HCL nr. 14- privind infiintare cont propriu de disponibil..., activitate Domeniu schiabil Voineasa     286
HCL nr. 13- Aprobarea unui imprumut din fondul de rulment pentru acoperirea golului temporar de casa     284
HCL nr. 10 -aprobarea listei skipass/bilet pe anul 2016     272
HCL nr. 9- Transfomarea unei functii publice vacante     292
HCL nr. 8- Analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor ....2016     293
HCL nr. 7- Aprobarea Planului de lucru de interes local..... pe anul 2016     239
HCL nr. 6- Stabilirea unor situatii speciale de acordare ajutoare ... Legea 416/2001     242
HCL nr. 5- Aprobarea numarului de asistenti personali pe anul 2016     253
HCL nr. 4- aprobare preluare ca venit pe anul 2016 a....     262
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina