Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCLnr. 3- aprobare acoperire definitiva a deficitului pe anul 2015..     158
HCL nr. 2- validarea modificarilor bugetare din dec. 2015     180
HCL nr.1- alegerea presedintelui de sedinta     166
6976- pv al sedintei din luna dec.2015     170
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina