Nume  Vizite 
PV si Anunt nr. 2 privind decizie etapa incadrare mediu- RCS&RDS SA     10
URBAN S.A - Informare colectare deseuri     12
CEZ DISTRIBUTIE - informatii citire contor energie     11
CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA 30 APRILIE 2020 ORA 9,00, PRIN MIJLOACE ELECTRONICE     14
formulare date cu caracter personal     12
Proiect de hotarare aprobare delegare serviciu administrare domeniu schiabil Voineasa     45
proiect de hotarare aprobare concesionare prin licitatie teren str. Decindea     15
Proiect de hoatarare aprobare prin licitatie concesionare teren str. Decindea- Vpoineasa     13
REFERAT si PH INDEXARE IMPOZITE SI TAXE PENTUR ANUL 2021     14
ANUNT PUBLIC privind DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE- PROIECT APAVIL     17
Lista cu functiile din cadrul UAT Voineasa in baza art. 33 din Legea 153/2017     68
model Declaratie pe propria raspundere privid deplasarea     12
ANUNT IMPORTANT- MASURI CORONAVIRUS 25.03.2020     16
ANUNT DGASPC VALCEA     14
1548- proces verbal afisare si anunt public depunere solicitare pt. aviz mediu RCS&RDS     13
SCRISOAREA PRIMARULUI-2020     18
Anunt public privind "Decizia etapei de incadrare" APAVIL - Proiect regional......apa si apa uzata..     16
Proiect buget local pe anul 2020     22
HCL 63/2017- aprobare nomenclator stradal al UAT Voineasa, jud. Valcea     22
DISPOZITIA 21 DIN 2020 CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA 18.02.2020     41
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina