FORMULARE ITL  VIZITE 
  ANEXA 36 - PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE 244   
  ANEXA 35 - PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR IMOBILE 225   
  ANEXA 34 - PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR MOBILE 222   
  ANEXA 33 - PROCES-VERBALDE IDENTIFICARE BUNURI IMOBILE 236   
  ANEXA 32 - PROCES-VERBALDE IDENTIFICARE BUNURI MOBILE 239   
  ANEXA 31 - PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI 213   
  ANEXA 30 - INSTIINȚARE PRIVIND INFIINȚAREA POPRIRII 219   
  ANEXA 29 - ADRESA DE INFIINȚARE A POPRIRII 235   
  ANEXA 28 - ADRESA DE INFIINȚARE A POPRIRII ASIGURATORII 224   
  ANEXA 27 - DECIZIE DE RIDICARE A MASURILOR ASIGURATORII 243   
  ANEXA 26 - DECIZIE DE INSTITUIRE A MĂSURILOR ASIGURATORII 242   
  ANEXA 25 - PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR PREVAZUTE PRIN TITLUL EXECUTORIU 222   
  ANEXA 24 - PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAȚIEI 221   
  ANEXA 23 - TITLU EXECUTORIU 243   
  ANEXA 22 - SOMAȚIE 236   
  ANEXA 21 - DECIZIE PRIVIND NEMODIFICAREA BAZEI DE IMPUNERE 231   
  ANEXA 20 - DECIZIE DE IMPUNERE PRIVIND CREANȚELE DATORATE BUGETULUI LOCAL ÎN URMA INSPECȚIEI FISCALĂ 217   
  ANEXA 19 - PROCES-VERBAL DE REȚINERE RESTITUIRE DE ÎNSCRISURI 223   
  ANEXA 18 - INVITAȚIE 228   
  ANEXA 17 - AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ 245   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina