FORMULARE ITL  VIZITE 
  ANEXA 16 - ORDIN DE SERVICIU 190   
  ANEXA 15 - LEGITIMAȚIE PENTRU FUNCȚIONARUL PUBLIC DIN ORGANUL FISCAL LOCAL 186   
  ANEXA 14 - PROCES-VERBAL PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 194   
  ANEXA 13 - ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 195   
  ANEXA 12 - ANUNȚ INDIVIDUAL PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 200   
  ANEXA 11 - CONFIRMARE DE PRIMIRE A DEBITELOR 188   
  ANEXA 10 - BORDEROU DE DEBITE-SCĂDERI 190   
  ANEXA 9 - MATRICOLA PENTRU EVIDENȚA CENTRALIZATĂ 203   
  ANEXA 8 - EXTRAS DE ROL 196   
  ANEXA 7 - REGISTRU DE ROL ALTE VENITURI 186   
  ANEXA 6 - REGISTRU DE ROL NOMINAL UNIC 180   
  ANEXA 5 - PROCES VERBAL DE VERIFICARE CASIER 195   
  ANEXA 4 - BORDEROU DESFĂSURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR 203   
  ANEXA 3 - NOTA DE PLATĂ 186   
  ANEXA 2 - DECONT IMPOZIT PE SPECTACOLE 203   
  ANEXA 1 -DECLARATIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT 188   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina