Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
18 Decembrie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2019  VIZITE 
   HCL NR. 38 - UTILIZARE SUME DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE 37   
   HCL NR. 37 - APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 31   
   HCL NR. 36 - MODIFICARE ART. 2 SI 3 DIN HCL NR. 71-2018 33   
   HCL NR. 35 - MODIFICARE ȘI COMPLETARE HCL 51-2018- DOC. TEHNICO ECONOMICA INVESTIȚIE STR. DECINDEA 37   
   HCL NR. 34 - APROBARE CHELTUIELI ACȚIUNI DE PROTOCOL 33   
   HCL NR. 33 - ALOCARE SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ZILELE COMUNEI IULIE 2019 33   
   HCL NR. 32- MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 PCT IV LA HCL NR. 25-2019 32   
   HCL NR. 31- APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII 39   
   HCL NR. 30- APROBAREA PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE PT GESTIONAREA SIT DE URGENTA PT. ANUL 2019 51   
   HCL NHR. 29- INDEXAREA NIVELURILOR VALORILOR IMPOZABILE... APLICABILE IN ANUL 2020 68   
   HCL NR. 27- UTILIZARE SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL PT. FINANTARE CHELTUIELI DEZVOLTARE 48   
   HCL NR. 28- ALOCAREA UNOR SUME DIN BUGET PT EVENIMENTE CULTURAL- SOCIALE 55   
   HCL NR. 26- MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 DIN HCL NR. 3-2018 53   
   HCL NR. 25- APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PT. PERSONALUL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 58   
   HCL NR. 24- APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 52   
   HCL NR. 23- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 48   
   HCL NR. 22- AVIZARE PUG SI RLU PT. COM. VOINEASA 53   
   HCL NR. 21- APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN ACTUALIZARE PLANURI 47   
   HCL NR. 20- STABILIREA COMPONENTEI ECHIPEI MOBILE PT CAZURILE DE VIOLENTA DOMESTICA 36   
   HCL NR. 19- MODIFICARE SI COMPLETARE HCL NR. 56/2017 36   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local