Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
23 Ianuarie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2019  VIZITE 
   ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.57 DIN 2019 53   
   HCL NR.57-APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 05.11.2019 49   
   HCL NR.56 -APROBARE ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 05.11.2019 49   
   HCL NR.55 - MODIFICARE, DEZMEMBRARE, CORECTARE SCHIȚE 30.09.2019 77   
   HCL NR.54 - APROBARE ÎNCHIRIERE CLĂDIRI DOMENIU SCHIABIL 30.09.2019 72   
   HCL NR.53 - DARE IN ADMINISTRARE IMOBILE ȘI TERENURI ȘCOALA CU PROTOCOL 30.09.2019 55   
   ANEXA LA HCL 52 DIN 2019 ORGANIGRAMA VOINEASA 30.09.2019 59   
   ANEXA LA HCL 52 DIN 2019 STAT DE FUNCȚII PRIMĂRIA VOINEASA 30.09.2019 64   
   HCL NR.52 - APROBARE STRUCTURA FUNCTIONALA PRIMĂRIE 30.09.2019 58   
   HCL NR. 51- APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 52   
   HCL NR. 50- DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIUL DE ADM AL ȘCOLII GIMNAZIALE 55   
   HCL NR. 49- APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CLĂDIRE RESTAURANT + TERASĂ PCT MIOARELE 63   
   HCL NR. 48- APROBARE CAIET DE SARCINI ATRIBUIRE SERVICII EXPLOATARE INSTALAȚIE DOMENIU SCHIABIL 62   
   HCL NR. 47- DESEMNARE REPREZRENTANT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ADI APA VÂLCEA 50   
   HCL NR. 46- APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 55   
   HCL NR. 45- APROBARE REGULAMENT ELIBERARE LEGITIMAȚIE PARCARE PERS. CU HANDICAP 52   
   HCL NR. 44- APROBARE TRECERII ÎN DOMENIUL PRIVAT IMOBILE- CLĂDIRI DEZV. INFRASTRUCTURII DE AGREMENT 54   
   HCL NR. 43- APROBAREA ACORDĂRII INDEMNIZAȚIEI DE PERICULOZITATE ȘI INDEMNIZAȚIE DE HRANĂ 59   
   HCL NR. 42- APROBREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 48   
   HCL NR. 41- ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 46   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local