Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
21 Noiembrie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2019  VIZITE 
   HCL NR. 42- APROBREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 20   
   HCL NR. 41- ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 18   
   HCL NR. 40 - 2019 - APROBARE CAIET DE SARCINI SERVICIU DE EXPLOATARE A INSTALAȚIEI DE TRANSPORT 85   
   HCL NR. 39 - MODALITATEA DE RAPORTARE A CANTITĂȚILOR DE DESEURI 43   
   HCL NR. 38 - UTILIZARE SUME DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE 55   
   HCL NR. 37 - APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 43   
   HCL NR. 36 - MODIFICARE ART. 2 SI 3 DIN HCL NR. 71-2018 47   
   HCL NR. 35 - MODIFICARE ȘI COMPLETARE HCL 51-2018- DOC. TEHNICO ECONOMICA INVESTIȚIE STR. DECINDEA 49   
   HCL NR. 34 - APROBARE CHELTUIELI ACȚIUNI DE PROTOCOL 48   
   HCL NR. 33 - ALOCARE SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ZILELE COMUNEI IULIE 2019 44   
   HCL NR. 32- MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 PCT IV LA HCL NR. 25-2019 44   
   HCL NR. 31- APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII 51   
   HCL NR. 30- APROBAREA PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE PT GESTIONAREA SIT DE URGENTA PT. ANUL 2019 62   
   HCL NHR. 29- INDEXAREA NIVELURILOR VALORILOR IMPOZABILE... APLICABILE IN ANUL 2020 88   
   HCL NR. 27- UTILIZARE SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL PT. FINANTARE CHELTUIELI DEZVOLTARE 57   
   HCL NR. 28- ALOCAREA UNOR SUME DIN BUGET PT EVENIMENTE CULTURAL- SOCIALE 68   
   HCL NR. 26- MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 DIN HCL NR. 3-2018 62   
   HCL NR. 25- APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PT. PERSONALUL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 70   
   HCL NR. 24- APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 65   
   HCL NR. 23- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 62   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local