25 Aprilie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2019  VIZITE 
   HCL NR. 20- STABILIREA COMPONENTEI ECHIPEI MOBILE PT CAZURILE DE VIOLENTA DOMESTICA 24   
   HCL NR. 19- MODIFICARE SI COMPLETARE HCL NR. 56/2017 23   
   HCL NR. 18- MANDATAREA REPREZENTANTULUI COM VOINEASA IN ADUNAREA GENERALA A ..."APA VALCEA" 22   
   HCL NR. 17- REEVALUAREA VALORILOR DE INVENTAR AFERENTE BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA 28   
   HCL NR. 16- APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXECUTIE AL EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2018 23   
   HCL NR. 15- INFIINTAREA SOCIETATII COMERCIALE "DOMENIU SCHIABIL VOINEASA" 41   
   HCL NR. 14- APROBARE REGULAMENT ACCES SI UTILIZARE PARCARE DOMENIU SCHIABIL VOINEASA 24   
   HCL NR. 13- APROBAREA MATERIEI IMPOZABILE PE ANUL 2019 23   
   HCL NR. 12- APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE PT ANUL 2019 23   
   HCL NR. 11- APROBAREA PAAR PE ANUL 2019 21   
   HCL NR. 10- APROBAREA PLANULUI DE LUCRARI DE INTERES LOCAL BENEFICIARI LEGE 416-2001 14   
   HCL NR. 9- ACORDARE PREMII LA IMPLINIREA A 50 DE ANI DE CASATORIE 13   
   HCL NR. 8- STABILIRE SITUATII SPECIALE ACORDARE AJUTOARE DE URGENTA 12   
   HCL NR. 7- APROBAREA NR. DE ASISTENTI PERSONLI SI A INDEMNIZATIILOR DE HANDICAP PE ANUL 2019 13   
   HCL NR. 6- APROBAREA RETELEI SCOLARE PE ANUL 2019-2020 11   
   HCL NR. 5- APROBAREA PLANULUI DE PAZA 11   
   HCL NR. 4- MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE CULTURA, INVATAMANT, ETC. DIN CADRUL CL VOINEASA 12   
   HCL NR. 3- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER - VESTEMEANU ALEXANDRU- ADRIAN 11   
   HCL NR. 2- APROBAREA ACOPERIRII DEFICITULUI A SECTIUNII DEZVOLATRE PE ANUL 2018 6   
   HCL NR. 1- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 11   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local