Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
23 Ianuarie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2019  VIZITE 
   HCL NR. 20- STABILIREA COMPONENTEI ECHIPEI MOBILE PT CAZURILE DE VIOLENTA DOMESTICA 71   
   HCL NR. 19- MODIFICARE SI COMPLETARE HCL NR. 56/2017 80   
   HCL NR. 18- MANDATAREA REPREZENTANTULUI COM VOINEASA IN ADUNAREA GENERALA A ..."APA VALCEA" 69   
   HCL NR. 17- REEVALUAREA VALORILOR DE INVENTAR AFERENTE BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA 78   
   HCL NR. 16- APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXECUTIE AL EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2018 76   
   HCL NR. 15- INFIINTAREA SOCIETATII COMERCIALE "DOMENIU SCHIABIL VOINEASA" 100   
   HCL NR. 14- APROBARE REGULAMENT ACCES SI UTILIZARE PARCARE DOMENIU SCHIABIL VOINEASA 75   
   HCL NR. 13- APROBAREA MATERIEI IMPOZABILE PE ANUL 2019 68   
   HCL NR. 12- APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE PT ANUL 2019 69   
   HCL NR. 11- APROBAREA PAAR PE ANUL 2019 75   
   HCL NR. 10- APROBAREA PLANULUI DE LUCRARI DE INTERES LOCAL BENEFICIARI LEGE 416-2001 64   
   HCL NR. 9- ACORDARE PREMII LA IMPLINIREA A 50 DE ANI DE CASATORIE 63   
   HCL NR. 8- STABILIRE SITUATII SPECIALE ACORDARE AJUTOARE DE URGENTA 62   
   HCL NR. 7- APROBAREA NR. DE ASISTENTI PERSONLI SI A INDEMNIZATIILOR DE HANDICAP PE ANUL 2019 67   
   HCL NR. 6- APROBAREA RETELEI SCOLARE PE ANUL 2019-2020 55   
   HCL NR. 5- APROBAREA PLANULUI DE PAZA 60   
   HCL NR. 4- MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE CULTURA, INVATAMANT, ETC. DIN CADRUL CL VOINEASA 59   
   HCL NR. 3- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER - VESTEMEANU ALEXANDRU- ADRIAN 59   
   HCL NR. 2- APROBAREA ACOPERIRII DEFICITULUI A SECTIUNII DEZVOLATRE PE ANUL 2018 54   
   HCL NR. 1- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 61   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local