25 Aprilie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2018  VIZITE 
   HCL NR. 83- STABILIRE TAXE SI IMPOZITE LOCALE PT. ANUL 2019 46   
   HCL NR. 82- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 35   
   HCL NR. 81- APROBAREA ACTUALIZARII STATUTULUI COMUNEI VOINEASA 37   
   HCL NR. 80- PRIN CARE SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL PRUTEANU ELENA SI VACANTAREA POSTULUI 35   
   HCL NR. 79- APROBARE ALOCARE SUME PT. SARBATORILE DE IARNA 38   
   HCL NR. 78- APROBARE TARIFE TRANSPORT PE CABLU DOMENIU SCHIABIL 34   
   HCL NR. 77- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 30   
   HCL NR. 76- APROBARE ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 6038/2010 35   
   HCL NR. 75- APROBARE CONTRACT CONCESIUNE PT. S=600 MP., TEREN STR. DECINDEA 39   
   HCL NR. 74- MODIFICARE HCL 24/2008 36   
   HCL NR. 73- MODIFICARE HCL 30/2013 SI ABROGARE HCL 38/2013 35   
   HCL NR. 72- RECTIFICARE BUGET LOCAL 32   
   HCL NR. 71- APROBARE INDICATORI REABILITARE STATIUNEA VOINEASA 34   
   HCL NR. 70-MANDATARE REPREZENTANT IN ADI "APA VALCEA"... 76   
   HCL NR. 69- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 65   
   HCL NR. 68- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 57   
   HCL 67- APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT MIJLOACE FIXE IN VEDEREA CASARII 60   
   HCL NR. 66- APROBARE CONCESIONARE PRIN LICITATIE PUBLICA TEREN 600 MP. 74   
   HCL NR. 65- MODIFICARE SI COMPLETARE LISTA DE INVESTITII APROBATA PRIN HCL NR. 18/2018 65   
   HCL NR. 64- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 58   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local