25 Aprilie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2018  VIZITE 
   HCL NR. 63- DESEMNARE REPREZENTANTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII PT. ANUL 2018-2019 38   
   HCL NR. 61- APROBARE TRECERE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL LOCALITATII 44   
   HCL NR. 60- APROBARE DOC. CADASTRALA TEREN PIATA AGROALIMENTARA 45   
   HCL NR. 59-APROBARE MOD INTOCMIRE REGISTRU AGRICOL.. 39   
   HCL NR. 58- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 38   
   HCL NR. 57- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 43   
   HCL NR. 56- APROBARE INCHEIERE CONTRACT DE CESIUNE CREANTA 36   
   HCL NR. 55- STABILIRE TAXA AVIZARE PENTRU CENTRELE DE COLECTARE CIUPERCI 38   
   HCL NR. 54-APROBARE PROPUNERE DE DEZMEMBRARE TEREN AFERENT PIATA AGROALIMENTARA 36   
   HCL NR. 54- APROBARE PROPUNERE DEZMEMBRARE TEREN AFERENT PIATA AGROALIMENTARA 31   
   HCL NR. 53- APROBARE REGULAMENT ORGANIZARE SI FUNCTIONARE TEREN MULTISPORT 45   
   HCL NR. 52- ALOCARE SUME DIN BUGETUL LOCAL PT SUSTINERE EVENIMETE 43   
   HCL NR. 51-APROBARE DOCUMENTATIE TEHNICO- ECONOMICA OB. INVESTITII "ASFALTARE STR. DECINDEA" 43   
   HCL NR. 50- APROBAREA REZULTATULUI INVENTARIEII PE ANUL 2017 SI APROBARE CASARE 35   
   HCL NR. 39- MAJORAREA CU 300% IMPOZIT CLADIRI NEINGRIJITE 17   
   HCL NR. 35- MODIFICARE ART. 1 DIN HCL NR. 17/2018 97   
   HCL NR. 49- APROBAREA NORMELOR PRIVIND STABILIREA ORDINII, LINISTII SI CURATENIEI IN LOCALITATE 83   
   HCL NR. 48- APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORG. SI FUNCTIONARE AL CAMINULUI CULTURAL VOINEASA 67   
   HCL NR. 47- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 60   
   HCL NR. 46- MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 7/2018 84   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local