Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
29 Ianuarie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2018  VIZITE 
   HCL NR. 45- MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 43/2018 147   
   HCL NR. 44- APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE PT. OB. ASFALATARE STRADA DECINDEA 126   
   HCL NR. 43- PRELUAREA CA VENIT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 A EXCEDENTULUI REZULTAT IN ANUL 2017 130   
   HCL NR. 42- MODIFICAREA SI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2018 132   
   HCL NR. 41-APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 116   
   HCL NR. 40- APROBAREA PLANULUI DE APARARE IN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUATII DE URGENTA 122   
   HCL NR. 38- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 131   
   HCL NR. 37- MODIFICAREA HCL NR. 24/2008 157   
   HCL NR. 36- APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI -DOTAREA SVSU CU UTILAJE PT. SITUATII DE URGENTA 122   
   HCL 34- PROPUNERE SCHIMBARE DESTINATIE A UNEI PARTI DIN CLADIREA SCOLII VOINEASA 148   
   HCL NR. 33- APROBAREA ORGANIGRAMEI, APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. VOINEASA 151   
   HCL NR. 32- APROBAREA PLANULUI CU RESURSE ..PT GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA PE ANUL 2018 147   
   HCL NR. 31- REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCTIONALE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 155   
   HCL NR. 30- MODIFICARE ART. 5 DIN HCL NR. 20/2012 172   
   HCL NR. 29- STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA PT. CONSILIERII LOCALI 167   
   HCL NR. 28- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2018 150   
   HCL NR. 27- MODIFICAREA ANEXEI HCL NR. 20/2018 151   
   HCL NR. 26- APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI FINANCIAR PE ANUL 2017 166   
   HCL NR. 25- MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE.... A CONSILIULUI LOCAL 144   
   HCL NR. 24- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER- DL. ZGRIPCEA ALEXANDRU 145   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local