Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
30 Octombrie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2018  VIZITE 
   HCL NR. 45- MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 43/2018 89   
   HCL NR. 44- APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE PT. OB. ASFALATARE STRADA DECINDEA 74   
   HCL NR. 43- PRELUAREA CA VENIT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 A EXCEDENTULUI REZULTAT IN ANUL 2017 80   
   HCL NR. 42- MODIFICAREA SI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2018 84   
   HCL NR. 41-APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 68   
   HCL NR. 40- APROBAREA PLANULUI DE APARARE IN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUATII DE URGENTA 71   
   HCL NR. 38- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 75   
   HCL NR. 37- MODIFICAREA HCL NR. 24/2008 95   
   HCL NR. 36- APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI -DOTAREA SVSU CU UTILAJE PT. SITUATII DE URGENTA 75   
   HCL 34- PROPUNERE SCHIMBARE DESTINATIE A UNEI PARTI DIN CLADIREA SCOLII VOINEASA 90   
   HCL NR. 33- APROBAREA ORGANIGRAMEI, APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. VOINEASA 98   
   HCL NR. 32- APROBAREA PLANULUI CU RESURSE ..PT GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA PE ANUL 2018 96   
   HCL NR. 31- REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCTIONALE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 106   
   HCL NR. 30- MODIFICARE ART. 5 DIN HCL NR. 20/2012 115   
   HCL NR. 29- STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA PT. CONSILIERII LOCALI 110   
   HCL NR. 28- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2018 97   
   HCL NR. 27- MODIFICAREA ANEXEI HCL NR. 20/2018 98   
   HCL NR. 26- APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI FINANCIAR PE ANUL 2017 117   
   HCL NR. 25- MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE.... A CONSILIULUI LOCAL 91   
   HCL NR. 24- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER- DL. ZGRIPCEA ALEXANDRU 91   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local