Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
23 Ianuarie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2018  VIZITE 
   HCL NR. 45- MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 43/2018 112   
   HCL NR. 44- APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE PT. OB. ASFALATARE STRADA DECINDEA 97   
   HCL NR. 43- PRELUAREA CA VENIT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 A EXCEDENTULUI REZULTAT IN ANUL 2017 98   
   HCL NR. 42- MODIFICAREA SI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2018 104   
   HCL NR. 41-APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 87   
   HCL NR. 40- APROBAREA PLANULUI DE APARARE IN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUATII DE URGENTA 93   
   HCL NR. 38- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 96   
   HCL NR. 37- MODIFICAREA HCL NR. 24/2008 121   
   HCL NR. 36- APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI -DOTAREA SVSU CU UTILAJE PT. SITUATII DE URGENTA 95   
   HCL 34- PROPUNERE SCHIMBARE DESTINATIE A UNEI PARTI DIN CLADIREA SCOLII VOINEASA 116   
   HCL NR. 33- APROBAREA ORGANIGRAMEI, APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. VOINEASA 118   
   HCL NR. 32- APROBAREA PLANULUI CU RESURSE ..PT GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA PE ANUL 2018 117   
   HCL NR. 31- REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCTIONALE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 125   
   HCL NR. 30- MODIFICARE ART. 5 DIN HCL NR. 20/2012 136   
   HCL NR. 29- STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA PT. CONSILIERII LOCALI 132   
   HCL NR. 28- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2018 118   
   HCL NR. 27- MODIFICAREA ANEXEI HCL NR. 20/2018 119   
   HCL NR. 26- APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI FINANCIAR PE ANUL 2017 138   
   HCL NR. 25- MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE.... A CONSILIULUI LOCAL 114   
   HCL NR. 24- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER- DL. ZGRIPCEA ALEXANDRU 114   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local