28 Decembrie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2018  VIZITE 
   HCL NR. 45- MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 43/2018 59   
   HCL NR. 44- APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE PT. OB. ASFALATARE STRADA DECINDEA 47   
   HCL NR. 43- PRELUAREA CA VENIT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 A EXCEDENTULUI REZULTAT IN ANUL 2017 54   
   HCL NR. 42- MODIFICAREA SI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2018 54   
   HCL NR. 41-APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 46   
   HCL NR. 40- APROBAREA PLANULUI DE APARARE IN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUATII DE URGENTA 46   
   HCL NR. 38- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 44   
   HCL NR. 37- MODIFICAREA HCL NR. 24/2008 65   
   HCL NR. 36- APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI -DOTAREA SVSU CU UTILAJE PT. SITUATII DE URGENTA 46   
   HCL 34- PROPUNERE SCHIMBARE DESTINATIE A UNEI PARTI DIN CLADIREA SCOLII VOINEASA 56   
   HCL NR. 33- APROBAREA ORGANIGRAMEI, APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. VOINEASA 63   
   HCL NR. 32- APROBAREA PLANULUI CU RESURSE ..PT GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA PE ANUL 2018 70   
   HCL NR. 31- REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCTIONALE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 80   
   HCL NR. 30- MODIFICARE ART. 5 DIN HCL NR. 20/2012 82   
   HCL NR. 29- STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA PT. CONSILIERII LOCALI 77   
   HCL NR. 28- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2018 71   
   HCL NR. 27- MODIFICAREA ANEXEI HCL NR. 20/2018 70   
   HCL NR. 26- APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI FINANCIAR PE ANUL 2017 88   
   HCL NR. 25- MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE.... A CONSILIULUI LOCAL 62   
   HCL NR. 24- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER- DL. ZGRIPCEA ALEXANDRU 66   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local