Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
23 Ianuarie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2018  VIZITE 
   HCL NR. 23- APROBARE PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE PE ANUL 2018 127   
   HCL NRT. 22- MODIFICARE HCL NR. 4/2018 113   
   HCL NR. 21-APROBARE INDEMNIZATIE PERICULOZITATE PT. FORMATIILE DE SALVAMONT 117   
   HCL NR. 20- APROBARE SALARII DE BAZA PT. FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL 128   
   HCL NR. 19 PRIVIND MODIFICARE HCL NR. 7/2018 115   
   HCL NR. 18- APROBARE BUGET LOCAL PE ANUL 2018 150   
   HCL NR. 17- APROBARE UTILIZARE SUMA .....DIN EXCEDENT 119   
   HCL NR. 16- APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2018 119   
   HCL NR. 15- APROBARE PAAR 131   
   HCL NR. 14- APROBARE PLAN DE LUCRARI DE INTERES LOCAL 133   
   HCL NR. 13- APROBARE PREMIU LA IMPLINIREA A 50 DE ANI DE CASATORIE 173   
   HCL NR. 12- STABILIREA UNOR SITUATII SPECIALE IN CARE SE POT ACORDARA AJUTOARE DE URGENTA... 109   
   HCL NR. 11- APROBARE NR. ASISTENTI PERSONALI IN ANUL 2018 116   
   HCL NR. 10- DEMARARE PROCEDURA SERVICII CONSULTANTA IN DOMENIUL URBANISMULUI 123   
   HCL NR. 9-APROBARE DOCUMENTATIE OBIECTIV INVESTITII 132   
   HCL NR. 8- PRIVIND INVENTARIERE MASA IMPOZABILA 129   
   HCL NR. 7- APROBARE UTILIZARE FOND DE RULMENT 139   
   HCL NR. 5- PRIVIND DEMISIA D-LUI CONSILIER: POPESCU FLORIN 140   
   HCL NR. 2-APROBAREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE 120   
   HCL NR. 1- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 113   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local