Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
21 Noiembrie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2018  VIZITE 
   HCL NR. 23- APROBARE PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE PE ANUL 2018 105   
   HCL NRT. 22- MODIFICARE HCL NR. 4/2018 91   
   HCL NR. 21-APROBARE INDEMNIZATIE PERICULOZITATE PT. FORMATIILE DE SALVAMONT 94   
   HCL NR. 20- APROBARE SALARII DE BAZA PT. FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL 103   
   HCL NR. 19 PRIVIND MODIFICARE HCL NR. 7/2018 90   
   HCL NR. 18- APROBARE BUGET LOCAL PE ANUL 2018 124   
   HCL NR. 17- APROBARE UTILIZARE SUMA .....DIN EXCEDENT 99   
   HCL NR. 16- APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2018 96   
   HCL NR. 15- APROBARE PAAR 109   
   HCL NR. 14- APROBARE PLAN DE LUCRARI DE INTERES LOCAL 109   
   HCL NR. 13- APROBARE PREMIU LA IMPLINIREA A 50 DE ANI DE CASATORIE 150   
   HCL NR. 12- STABILIREA UNOR SITUATII SPECIALE IN CARE SE POT ACORDARA AJUTOARE DE URGENTA... 89   
   HCL NR. 11- APROBARE NR. ASISTENTI PERSONALI IN ANUL 2018 93   
   HCL NR. 10- DEMARARE PROCEDURA SERVICII CONSULTANTA IN DOMENIUL URBANISMULUI 102   
   HCL NR. 9-APROBARE DOCUMENTATIE OBIECTIV INVESTITII 103   
   HCL NR. 8- PRIVIND INVENTARIERE MASA IMPOZABILA 105   
   HCL NR. 7- APROBARE UTILIZARE FOND DE RULMENT 113   
   HCL NR. 5- PRIVIND DEMISIA D-LUI CONSILIER: POPESCU FLORIN 117   
   HCL NR. 2-APROBAREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE 99   
   HCL NR. 1- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 90   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local