Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
29 Ianuarie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2018  VIZITE 
   HCL NR. 22- MOODIFICARE HCL NR.4/2018 - TARIFE "DOMENIUL SCHIABIL VOINEASA- SKI RESORT TRANSALPINA" 233   
   HCL NR. 6- PRIVIND MODIFICARE ART. 6 ALIN (1) DIN HCL NR. 89/2017- IMPOZITE APLICABILE IN 2018 254   
   HCL NR. 4- APROBARE TARIFE "DOMENIU SCHIABIL VOINEASA- SKI RESORT TRANSALPINA" 237   
   HCL NR. 3- APROBARE DOCUMENTATIE TEHNICA "REPARARE SI CONSOLIDARE POD VOINESITA" 232   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 5din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local