Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
23 Ianuarie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2020  VIZITE 
   HOTARAREA NR.4 DIN 2020 STABILIREA UNOR SITUATII SPECIALE AJUTOARE DE URGENTA 12   
   HOTARAREA NR.3 DIN 2020 APROBARE NUMAR ASISTENTI PERSONALI SI INDEMNIZATII 12   
   HOTĂRÂREA NR.2 DIN 2020 APROBARE TARIFE DOMENIUL SCHIABIL TRANSALPINA VOINEASA 13.01.2020 35   
   HOTĂRÂREA NR.1 DIN 2020 APROBARE ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 13.01.2020 21   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local