Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
30 Decembrie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2018  VIZITE 
   HCL NR. 83- STABILIRE TAXE SI IMPOZITE LOCALE PT. ANUL 2019 75   
   HCL NR. 82- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 58   
   HCL NR. 81- APROBAREA ACTUALIZARII STATUTULUI COMUNEI VOINEASA 62   
   HCL NR. 80- PRIN CARE SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL PRUTEANU ELENA SI VACANTAREA POSTULUI 60   
   HCL NR. 79- APROBARE ALOCARE SUME PT. SARBATORILE DE IARNA 64   
   HCL NR. 78- APROBARE TARIFE TRANSPORT PE CABLU DOMENIU SCHIABIL 56   
   HCL NR. 77- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 53   
   HCL NR. 76- APROBARE ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 6038/2010 58   
   HCL NR. 75- APROBARE CONTRACT CONCESIUNE PT. S=600 MP., TEREN STR. DECINDEA 62   
   HCL NR. 74- MODIFICARE HCL 24/2008 58   
   HCL NR. 73- MODIFICARE HCL 30/2013 SI ABROGARE HCL 38/2013 61   
   HCL NR. 72- RECTIFICARE BUGET LOCAL 53   
   HCL NR. 71- APROBARE INDICATORI REABILITARE STATIUNEA VOINEASA 60   
   HCL NR. 70-MANDATARE REPREZENTANT IN ADI "APA VALCEA"... 102   
   HCL NR. 69- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 88   
   HCL NR. 68- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 79   
   HCL 67- APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT MIJLOACE FIXE IN VEDEREA CASARII 81   
   HCL NR. 66- APROBARE CONCESIONARE PRIN LICITATIE PUBLICA TEREN 600 MP. 96   
   HCL NR. 65- MODIFICARE SI COMPLETARE LISTA DE INVESTITII APROBATA PRIN HCL NR. 18/2018 85   
   HCL NR. 64- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 81   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local